اوگاندا میزبان کنفرانس فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی در منطقه ای افریقاست

اوگاندا میزبان کنفرانس فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی در منطقه ای افریقاستاوگاندا میزبان کنفرانس فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی در منطقه ای افریقاست

انتشار این خبر توسط انجمن ملی مددکاری اجتماعی اوگاندا

فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی منطقه افریقا کنفرانس مددکاری اجتماعی را هر دو سال یکبار برگزار می کند. تاکنون، سه کنفرانس برگزار شده است که آخرین کنفرانس در سال ۲۰۱۷ با میزبانی زامبیا تحت عنوان: “مددکاری اجتماعی، تحصیلات و توسعه اجتماعی که در برنامه آژانس جهانی است در سال ۲۰۱۵ برگزار شد”. اوگاندا میزبان سومین کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی منطقه آفریقاست. این کنفرانس ازتاریخ ۲۸ تا ۳۱ اکتبر امسال در پایتخت اوگاندا برگزار خواهد شد.

مایکل، نماینده انجمن ملی مددکاری اجتماعی اوگاندا بیان داشت که این کنفرانس یک بستری را برای انتقال تجربیات، دانش و مهارت برای تقویت مهارت مددکاران اجتماعی در سراسر کشورهای قاره ی افریقا خواهد بود.

ارائه خدمات اجتماعی در اوگاندا بخاطر جمعیت بسیار زیاد وابسته هنوز یک چالش بسیار بزرگ است. براساس بررسی های صورت گرفته در سال ۲۰۱۰ به شرح وضعیت بچه های یتیم و آسیب دیده پرداخته است، حدود ۵۰ درصد بچه های زیر ۱۸ سال آسیب دیده و ۱.۳ میلیون بچه بسیار آسیب دیده است.  ۷.۵ میلیون بچه تجربه فقر را در دوران کودکی داشته اند و از خدمات اساسی و ضروری محروم مانده اند. ۸ میلیون جوان در رنج سنی ۱۵ تا ۳۰ سال تحت آسیب قرار دارند.

این کنفرانس زمانی را فراهم می کند برای بازتاب اینکه چگونه قدرت حرفه ای مددکاری اجتماعی و کار با یکدیگر منجر به ارتقای حمایت، سلامت و درآمد خوب و مناسب برای بچه ها، جوانان، خانواده ها و کشورها به عنوان یک مسیر و هدف برای رسیدن می توان موثر و مفید باشد.

برای برقراری تماس و ایمیل با شماره های زیر و ایمیل زیر می توانید با مایکل (نماینده انجمن ملی مددکاری اجتماعی اوگاندا) ارتباط برقرار کنید:

+۲۵۶۷۱۸۵۹۳۴۴۳/+۲۵۶۷۷۲۴۲۰۵۷۵
Email: michael.byamukama@repssi.org

ترجمه: هما صدری | کاری از مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی | منبع: فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا