درخواست چکیده مقاله برای کنفرانس بین المللی برای تغییر و ایجاد جهانی بهتر در سال ۲۰۱۹ در هنگ کنگ

درخواست چکیده مقاله برای کنفرانس بین المللی برای تغییر و ایجاد جهانی بهتر در سال ۲۰۱۹ در هنگ کنگ

دوستان و همکاران عزیز:

برای جشن گرفتن ۷۰ امین سالگرد انجمن مددکاری اجتماعی هنگ کنگ، بخش مربوط به مددکاری اجتماعی و اداره کل دانشگاه هنگ کنگ هماهنگ کننده کنفرانس بین المللی “تغییر و نوآوری برای ایجاد یک جهان بهتر: آینده شغلی مددکاری اجتماعی” در ۲۷ و ۲۸ ژوئن ۲۰۱۹ در این دانشگاه برگزار می گردد. این کنفرانس با همکاری بخش های مختلف دانشگاه چین در هنگ کنگ، دانشگاه پلی تکنیک و دانشگاه باتپیست، انجمن مدارس مددکاری اجتماعی هنگ کنگ و شورای خدمات اجتماعی هنگ کنگ برگزار خواهد شد. این فرصتی برای جشن گرفتن است و راهی برای نشان دادن موفقیت های ۷۰ سال گذشته مددکاران اجتماعی و تفکر و تعمق برای برنامه ریزی در حرفه مددکاری اجتماعی در جهانی که مدام در حال تغییر است. در این جشن همراه با تغییر موثر به نمایندگی از سوی کمیته برنامه ریزی، ما از محققین مددکاری اجتماعی، دانش آموختگان و کارآموزان برای قسمت کردن فعالیت های اخیرشان در راستای معرفی و عرضه یافته های تحقیقی شان جهت شرکت در کارگاه این کنفرانس دعوت به عمل می آوریم. ما از مددکاران اجتماعی و حیطه های مربوطه استقبال به عمل می آوریم و تمام موارد ارسالی توسط کمیته بازنگری بررسی خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید: http://www.changeinnoconferencesw.hk/call-for-abstract/.

ترجمه: هما صدری

Call for Abstract – International Conference on Change and Innovation for a Better World – June 27-28 2019 -HONG KONG

Dear colleagues and friends

To celebrate the 70th anniversary of the Hong Kong Social Workers Association and the Department of Social Work and Social Administration at The University of Hong Kong, we are co-organizing an international conference on “Change and Innovation for a Better World: The Future of Social Work Profession” on June 27-28, 2019 at The University of Hong Kong, Hong Kong.  The conference is supported by our sister departments in The Chinese University of Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University, City University of Hong Kong and Hong Kong Baptist University, as well as the Hong Kong Association of Schools of Social Work and The Hong Kong Council of Social Service.  It is an opportunity to celebrate and reflect upon the achievements of the past 70 years and to contemplate and plan for the future of social work profession in this rapidly changing world.  We envision a joyous celebration and a fruitful exchange in the Conference

On behalf of the Organizing Committee, we are inviting social work researchers, educators, and practitioners to share their recent works in presentations and workshops in the conference.  We welcome presentations of recent research findings and innovative practices in social work and related topics.  ALL submissions will be reviewed by our abstract review committee

More detailed information on abstract submission can be found in http://www.changeinnoconferencesw.hk/call-for-abstract/

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا