آخرین اخبار فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی | روز جهانی عدالت اجتماعی “ممانعت از خشونت و پایدار سازی صلح از رهگذر این حرفه مقدس”

روز جهانی عدالت اجتماعی “ممانعت از خشونت و پایدار سازی صلح از رهگذر این حرفه مقدس”
فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی خواستار حمایت مددکاران اجتماعی از اهداف سازمان ملل متحد در روز جهانی عدالت اجتماعی مورخ دوشنبه بیستم فوریه است و از ایشان (مددکاران اجتماعی) میخواهد که قویاً انعکاس حمایت خود از این اهداف را در جشن روز جهانی مددکاری اجتماعی در روز سه شنبه بیست و یکم مارچ سال ٢٠١٧ به معرض نمایش در آورند.
سازمان ملل متحد از طریق بیانیه های ذیل روز جهانی عدالت اجتماعی را ارتقاء بخشیده است:
‘طرح روز جهانی عدالت اجتماعی بایستی که از تلاش ها و کوشش های بین المللی طرح های اجتماع محور در زمینه از بین بردن فقر، افزایش اشتغال و ایجاد مشاغل سالم، برابری جنسیتی و دستیابی به سلامت اجتماعی و عدالت برای همگان حمایت کند’
رئیس فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی، روت استارک، بیان داشت: این دیدگاه کاملاً با ارزش ها و معیارهای فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی و اهداف سازمان های جهانی مددکاری اجتماعی هماهنگ است. نقش مددکاران اجتماعی در سیستم های حمایت اجتماعی حمایت از افراد از طریق ایجاد تغییرات بنیادین و اساسی است. این مهم نیازمند همکاری مددکاران اجتماعی، جوامع پیشرفته و طرح های اجتماع محور بین المللی با سازمان ملل متحد است تا تمامی اجتماعات به دیدگاهی پایدار در رابطه با صلح دست یابند.
شعار روز جهانی مددکاری اجتماعی در روز بیست و یکم مارچ سال ٢٠١٧ ‘ارتقاء جوامع و پایداری محیط زیست’ است. اطلاعات تکمیلی درباره پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی به زبان های مختلف در وب سایت فدراسیون مددکاری اجتماعی موجود است.

گردآوری و ترجمه: پونه امام شوشتری؛ عضو کارگروه روابط بین الملل مددکاران اجتماعی ایرانیان
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

=================

World Day of Social Justice – “Preventing conflict and sustaining peace through decent work

IFSW calls on social workers throughout the world to support the objectives of the United Nations World Day of Social Justice on Monday 20 February and to ensure that these themes are reflected in the celebration of World Social Work Day on Tuesday 21 March 2017.
The United Nations promotes the World Day of Social Justice with the following statement:
‘Observance of World Day of Social Justice should support efforts of the international community in poverty eradication, the promotion of full employment and decent work, gender equity and access to social well-being and justice for all.’

IFSW President, Ruth Stark said: ‘This vision is entirely consistent with the values and principles of the International Federation of Social Workers and with the objectives of The Global Agenda for Social Work. The role of social workers in social protection systems is working with people through transformational change. This requires social workers, civil society and the international community to work with the United Nations to achieve the vision of peaceful, inclusive sustainable communities’ .
World Social Work Day on 21 March 2017 has the theme ‘Promoting Community and Environmental Sustainability’. Further information – including the global poster in many languages -is available from the IFSW website http://ifsw.org/world-social-work-day-2017

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا