کنفرانس مددکاری اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه سال ۲۰۱۹ اعلام شد

کنفرانس منطقه آسیا و اقیانوسیه سال ۲۰۱۹ در بنگلور هندوستان مورخ ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر سال آینده برگزار خواهد شد. همچنین، یک پیش سمینار در ۱۷ ام سپتامبر تشکیل می شود.

موضوع این کنفرانس “مشارکت مددکاران اجتماعی به سمت ایجاد جامعه ای برابر” می باشد.

سریگانش از طرف کمیته سازمان دهی محلی بیان می کند، “چنین کنفرانسی یک فرصت برای مددکاران اجتماعی دانشگاهی، محققین، کارکنان، دانشجویان، سیاست گذاران و دیگرانی که آرزوی به اشتراک گذاشتن، تبادل، بررسی، مذاکره، به اشتراک گذاشتن، یاد گرفتن و پاسخگو بودن مددکاران اجتماعی است.”

دبیر فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی دکتر روری تروئل بیان می کند: ” این کنفرانس برای مددکاران اجتماعی دنیا مهم است. برخی از تئوری های مهم و جالب مددکاری اجتماعی از هندوستان و منطقه آسیا و اقیانوسیه نشات می گیرد و این کنفرانس یک فرصت برای یادگیری، به اشتراک گذاشتن اطلاعات مشارکت کنندگان و غنا بخشیدن به تجربیات حرفه ای مددکاری اجتماعی است. رئیس فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی سیلوانا مارتینز اظهار دارد “من شخصا شرکت در این کنفرانس را یک فرصت باارزش می دانم و از فعالیت فدراسیون بین المللی آسیا و اقیانوسیه برای دیدار همکاران جدید و دوستان حمایت می کنم. از تمام سازمان ها و افرادی که برای برگزاری این کنفرانس زحمت کشیده اند تشکر می کنم. تمام اقدامات شما منجر به تحقق حقوق بشر و یک جهان بهتر خواهد بود.”

ترجمه: هما صدری؛ مددکار اجتماعی

======================

The 2019 Asia-Pacific Regional Social Work Conference Announced

September 6, 2018

The 2019 Asia-Pacific Regional Conference will be held in Bangalore, India next year on September 18th to 20th. A pre-conference seminar will also be held on 17th September

The theme of the conference is ‘Social Work Partnerships Towards an Equal Society”

Sriganesh MV said on behalf of the local organizing committee, ‘This will be a great opportunity for social work academics, researchers, practitioners, students, policymakers and others wishing to share, exchange, deliberate, debate, learn and evolve social work responses’

IFSW Secretary-General Rory Truell said, ‘This conference will be significant for social workers globally. Some of the most interesting social work models come from India and the Asia-Pacific region and this conference will be an opportunity for learning, sharing information and for participants to take home a personally and professionally enriching experience.’ Silvana Martinez, IFSW President commented, ‘I personally look forward to the opportunity to participate in this conference and support the work of the IFSW Asia-Pacific region as well as meeting new colleagues and friends. I send in advance my congratulations to all the organizations and people who have worked hard in planning the conference, – all your actions lead to the realization of universal human rights and a better world’

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا