ملاقات مددکاران اجتماعی فلسطین با وزیر برای ایجاد قوانین جدید جهت حمایت از مددکاران اجتماعی

ملاقات مددکاران اجتماعی فلسطین با وزیر برای ایجاد قوانین جدید جهت حمایت از مددکاران اجتماعی

این هفته اعضای فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی و اتحادیه مددکاران اجتماعی و روانشناسان فلسطین با مدیر کل ارشاد و مشاور وزارت آموزش و پرورش رام الله در راستای مطرح کردن مشاوران و مددکاران اجتماعی ملاقات کردند و درمورد موضوعات مربوط به برنامه های مدارس برای توسعه قوانینی که به سازمان مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی فلسطین کمک می کند بحث کردند.

سرپرست کل، آقای محمد ال هواش از تلاش های انجام شده توسط دبیر کل اتحادیه مددکاری اجتماعی و روانشناسی فلسطین دکتر ایاد اوتمن، تشکر و قدردانی می کند. او از سازماندهی و پیوستن و هماهنگی بین اتحادیه مددکاری اجتماعی و روانشناسی فلسطین و وزارت خانه تقدیر و تشکر می کند. همچنین دکتر اوتمن  از مشارکت دسته ای از موضوعاتی که در مورد حقوق و مزایای مددکاران اجتماعی نگران هستند و در جهت تقویت و به رسمیت شناختن رویکردهای مددکاری اجتماعی را پیگیری می کنند را تشکر و برجسته می کند.

منبع: فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی
گردآوری و ترجمه: هما صدری؛ عضو تیم روابط بین الملل مددکاران اجتماعی ایرانیان
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

===========

Palestinian Social Workers Meet With Minister to Discuss the Creation of a New Law Supporting Social Work

This week IFSW member The Palestinian Union of Social Workers and Psychologists (PUSWP) meet with the Director General of Guidance and Counselling at the Ministry of Education in Ramallah to highlight counselling and social work related issues in schools and to discuss plans to develop a law which will be help organise the social work and social services in Palestine.ه

Director General Mr. Mohammad Al Hawash expressed his appreciation for the efforts carried out by the PUSWP General Secretary Dr. Iyad Othman. He noted his appreciation for the joint cooperation and coordination between the PUSWP and the organizations and the ministry. In addition to this cooperation Dr. Iyad Othman highlighted a range of issues including the need to improve the recognition of social work approaches and concerns about social workers pay and conditions.

In the photo from left to right: Mrs. Ilham Qaderey, Raed Amira, Dr. Iyad Othman, Dr. Imad Eshtaya, Mr. Mohammad Al Hawash, Dr. Mahmoud Abu Zaid.

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا