کانون ما؛ تشکل صنفی کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور چگونه باشد؟

logo madadkari1کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور یک سازمان غیر دولتی است که بعنوان تشکل صنفی اختصاصی مراکز مددکاری اجتماعی کل کشور عمل می کند و تمامی قابلیتهای اجرایی آن در سمت و سوی دفاع از حقوق مادی و معنوی کلینیک های مددکاری اجتماعی سطح کشور خلاصه می شود.
این نقش کانون مراکز مددکاری اجتماعی کشور در قالب مُدافع حقوق کلینیک های مددکاری اجتماعی، در دو حالت متقابل مُدافع و همچنین مطالبه گر، در مسیر صِرفِ احقاق حقوق مراکز مربوطه صورت خواهد پذیرفت.
البته تا زمان تحقق این مهم بطور واقعی (دستیابی به کانونی قوی و متمرکز بر دفاع از حقوق مادی و معنوی مراکز) راه درازی در پیش است اما محقق شدن آن امری اجتناب ناپذیر است.
یکی از مهمترین مباحثی که در تحقق این مهم ضروری است، انتخاب شایسته ترین ها بعنوان سکانداران این سازمان غیر دولتی تخصصی است. مبحثی که بدلایل مختلفی تا کنون (با گذشت سه دوره از عمر کانون) هم صورت پذیرفته و هم شاید به معنای واقعی آن هنوز محقق نشده است.
نکته مهم: شایسته ترین ها الزاماً نباید از جامعه خواص باشند، ما در سالهای گذشته تجارب مختلفی از حضور خواص در این تشکل غیر دولتی داشته ایم که حضورشان هم جنبه های مثبتی در پی داشته و هم جنبه هایی مبهم و هم شاید ناخوشایند.
شاید بهترین مُدل شکل گیری ساختار مدیریتی این تشکل صنفی غیردولتی بدین صورت باشد:
*برخورداری از بدنه ای متمرکز بر این تشکل صنفی (با اولویت کانون محوری تحرکات اعضا و تمرکز کامل بر کانون و اهداف و چشم اندازها)
*برخورداری از بدنه ای که معتمد مراکز مددکاری کل کشور باشند (این اعتماد، یقییناً انسجام و مشارکت مراکز کل کشور را با تشکل صنفی شان به ارمغان خواهد داشت)
*بدنه ای با برخورداری از روحیه مشارکت جویی، فعالیت داوطلبانه و بی چشمداشت مادی و صرفاً در اختیار تشکل صنفی، تلاش جمعی بدنه مدیریتی کانون در مسیر پیشبرد اهداف صِرفاً جمعی مراکز مددکاری اجتماعی
*بدنه ای برخوردار از علوم و مهارتهای روز مدیریت سازمانهای مردم نهاد حوزه اجتماعی، مبتکر و متفکر در زمینه شبکه سازی و سیستمی کردن ارتباطات و تعاملات درون سازمانی- برون سازمانی و همچنین بین سازمانی
*بدنه ای منعطف و مرتبط با سازمانهای غیردولتی موازی (با هدف حمایت یابی سازمانی، ارتقاء سطح تعاملات بین سازمانی در مسیر پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده سازمان صنفی)
*بدنه ای مستقل، متعهد، منسجم، دارای برنامه ای مشخص و قابل ارائه و همچنین پاسخگو به مراکز مددکاری اجتماعی کل کشور

جواد طلسچی یکتا
مددکار اجتماعی و عضو کانون

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا