کانال رسمی مددکاری اجتماعی و تبیین ضرورت آن از منظر دکتر مجید حسینی

امروزه در عصر انفجار اطلاعات دیگر این حقیقت به خوبی اثبات شده است که از نظر کارکردهای آموزشی، رسانه ها سهم و نقش قابل ملاحظه ای در انتقال میراث فرهنگی و فکری بشری در میان ملل و انسان ها دارا هستند
در واقع با ظهور وسایل ارتباط جمعی پیشرفته، از جمله کانال های موجود در تلگرام، فرایند آموزش از انحصار موسس های خاصی خارج شده و جهان پهناور به عرصه ی آموزش تبدیل گردیده است. در این فرایند وسایل ارتباط جمعی، محدودیت هایی از قبیل مکان و زمان، محدودیت سنی، محدودیت های اقلیمی و… از میان برداشته شده و در زمینه ی سیاست گداری و اثربخشی بر دستگاههای مختلف انکار ناپذبر خواهد بود.
شناخت نیازهای عصر حاضر به معنی درک و تحولات و تغییرات اساسی است که در جهان امروز رخ داده است. حرفه هایی که نتوانند به تناسب شرایط امروزی، خود را وفق دهند دچار عقب ماندگی شدیدی خواهند شد. در چنین وضعیتی، وجود کانال مددکاری اجتماعی می تواند در جهت رشد و پیشرفت حرفه مددکاری اجتماعی در دنیای مجازی و به تبع آن در دنیای واقعی باشد. با عنایت به مطالب فوق این سوال اساسی پیش می آید که آیا حرفه مددکاری اجتماعی در فضای مجازی به ویژه اولین کانال رسمی مددکاری اجتماعی در تلگرام توانسته است همپای سایر کانال های حرفه های یاورانه پیش رود؟
در جواب باید گفت در حال حاضر هر کانالی متناسب با مخاطب خودش به ارائه مطالبی می پردازد تا مخاطبین بتوانند از آن بهره گیری نمایند.
کانال‌‌های تلگرام حالا به یک ابزار جدید و محبوب رسانه‌ای تبدیل شده‌اند، با راه‌اندازی کانال‌ها که امکان انتشار یکسویه محتوا را برای جمع زیادی از مخاطبان فراهم می‌کنند به نقطه جدیدی رسیده است که در حال حاضر در حوزه های اقتصادی، مذهبی، اجتماعی و… کارکرد دارند. بنابراین در حوزه اجتماعی نیز مددکاری اجتماعی می بایست دارای یک کانال باشد تا بتواند نیاز های جامعه هدف را برآورده نماید. این کانال می تواند همانند یک منبع اجتماعی، رفع نیاز به تناسب شرایط کاری، تأثیر گذاری در سیاست گذاری های حوزه اجتماعی، تسریع در اطلاع رسانی، حمایت اجتماعی، فراهم کردن دیدگاه انتقادی در مورد دستگاههای مجری مددکاری اجتماعی جهت پیشرفت به سمت و سوی مطلوب و… عمل نماید.
در حال حاضر به نظر می رسد کانال های مختلف در جامعه در حال تبدیل شدن به تار و پود زندگی هستند و نقش تسریع کننده ای در جامعه دارند. نگارنده در شرایط فعلی کانال رسمی مددکاری اجتماعی ایران را همانند نورافکنی در جامعه مددکاری اجتماعی می داند که می تواند در جهت پیشبرد اهداف مددکاری اجتماعی کمک شایانی نماید. لذا در جواب سوال فوق می توان گفت با توجه به راه اندازی کانال رسمی مددکاری اجتماعی در ماه های اخیر و ارایه مطالب مفید در حوزه های اجتماعی در سطح وسیع، ارائه دیدگاههای مختلف در حوزه مددکاری اجتماعی، اطلاع رسانی به موقع و در اختیار قرار دادن مطالب ارزشمند و جذب تعداد بسیار زیادی از مددکاران اجتماعی در این کانال به نظر می رسد حرفه مددکاری اجتماعی در فضای مجازی به ویژه کانال مددکاری اجتماعی توانسته است همپای سایر کانال های حرفه های یاورانه پیش رود.
با آرزوی موفقیت برای ایجاد کنندگان کانال رسمی مددکاری اجتماعی در زندگی فردی و اجتماعی.

سید مجید حسینی
دکترای مددکاری اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا