کتاب “نقش تئوری در مددکاری اجتماعی” منتشر شد

کتاب “نقش تئوری در مددکاری اجتماعی” منتشر شددکتر تقی دوست قرین دانش آموخته رشته های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، تئوریهای مورد استفاده در حرفه مددکاری اجتماعی را در کتابی دانشگاهی و مفید مطرح کرده است. او سالها تجربه تدریس و پژوهش در دانشگاههای داخل و خارج از کشور را در کارنامه خود دارد. این متن محصول بخشی از این تجارب است.

در این کتاب به شکل ظریف و آسانی چگونگی ارتباط تئوریهای مددکاری اجتماعی در کار روزمره  مددکاران اجتماعی ترسیم گشته است. درک تئوریهای دانش مددکاری اجتماعی به مددکاران کمک میکند تا بدانند چه وظایفی را به عهده دارند و یا در چه شرایطی و چگونه این وظایف باید انجام شوند.

در این کتاب بدون جانبداری از تئوری بخصوصی سعی شده است همه تئوریهای مطرح در دانش مددکاری اجتماعی را ارائه داده و از خواننده خواسته شده با تفکری انعکاسی و دیدی انتقادی به آنها نظر داشته باشد. دکتر دوست قرین تئوریهای دانش مددکاری را به طور کلی به سه طبقه تقسیم می نماید. در این کتاب فصول یک تا سه به تشریح این تئوریها می پردازند. اولین طبقه از تئوریها در مورد این که مددکاری چیست، بحث میکنند. دومین طبقه از تئوریهای مددکاری اجتماعی به تبیین چگونگی مداخلات مددکاری اجتماعی همت می گمارد و نهایتاً سومین طبقه بندی تئوریها به تبیین دنیای مددجویان می پردازند.

این کتاب دارای هفت فصل است که با مقدمه ای به منظور درک این که مددکاری اجتماعی چیست، شروع میگردد و سپس به رابطه بین تئوری و عمل در مددکار اجتماعی می پردازد. همچنین به بحث پیرامون نقش مرکزی ارزشها و قواعد اخلاقی در مددکاری اجتماعی پرداخته و به توضیح درباره دیدگاه اسلام در مورد خدمات اجتماعی و نقش مددکاری اجتماعی مبادرت می ورزد. دکتر دوست قرین با معرفی تئوریهای مداخله ای در مددکاری اجتماعی درباره چگونگی کاربرد آنها در کار عملی با مددجویان بحث می نماید. لازم به تذکر است که به ندرت می توان این حجم اطلاعات و دانش در مورد تئوریهای مددکاری اجتماعی را در یک متن و یک جا مشاهده کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا