بیانیهء حین اجرای کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران

بیانیهء حین اجرای کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایرانکارگروه تخصصی اجرای کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایرانیان؛ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻻﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺪﺩﮐﺎﺭﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ این حرکت رسانه ای ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪ ، ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻋﺘﻼﯼ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎ و تثبیت جایگاه حرفه ای مددکاران اجتماعی ایران معرفی و اعلام می دارد .

مروری مجدد بر اهداف کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایرانیان

کارزار رسانه ای به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی، در حقیقت یک حرکت جمعی است که به همت مدیران وب سایتهای مددکاری اجتماعی از طریق انتشار مشترک مقالات و مطالب کاربران، صاحبنظران و عموم مددکاران اجتماعی با اهداف ذیل می باشد :

– به چالش کشیدن افکار ، نگرشها و نظرات مددکاران اجتماعی در ارتباط با شاخصهای اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی

– بایدها و نبایدهای موجود و ضروری برای گرامیداشت یادبودها و مناسبتهای حرفه مددکاری اجتماعی و نحوه مشارکت آنها در موارد مذکور.

– تحلیل مسائل و نحوه تعامل با نهادها و سازمانهای بین المللی جهانی حرفه مددکاری اجتماعی از طریق بارش افکار و تقویت رویکرد همگرایی با جامعه جهانی مددکاری اجتماعی.

– تبادل علم و ارائه راهکارهای عملی و راهبردی برای برگزاری کنفرانسها و کنگره های مشترک با اصحاب و اساتید موفق و صاحبنظر در عرصه های مختلف جهانی .

– افزایش اختیارات مددکاران کشورمان از طریق الگو گیری از سبک کار و چگونگی توسعه آن در جوامع مددکاران موفق

– به تحرک در آوردن صاحبنظران و مددکاران اجتماعی در مشارکت هرچه بیشتر در مناسبتها و عرصه های مختلف علمی و کاربردی و بهره مندی متقابل از نظرات و افکار

– و نهایتا تحکیم مناسبت ماه و روز جهانی مددکاری اجتماعی در جامعه مددکاران اجتماعی کشورمان و برگزاری مناسبتها و برنامه ها در بزرگداشت این ماه و روز

کار گروه تخصصی مجری کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا