کتاب کار عملی در مددکاری اجتماعی

کار عملیکتاب کار عملی در مددکاری اجتماعی انتشارات سنا، با تأکید بر نحوه گزارش نویسی در مددکاری فردی و گروهی اخیراً منتشر شده است. این کتاب منبع بسیار مفیدی برای مددکاران اجتماعی بخصوص برای دانشجویان کارورز این رشته می تواند باشد. در دو بخش اول این کتاب به مبانی و کلیات کار فردی و گروهی اشاره شده و در ادامه به زبانی ساده به تلفیق مبانی تئوری و عملی مددکاری اجتماعی پرداخته شده است. چند نمونه گزارش مددکاری فردی و گروهی بخش پایانی کتاب را تشکیل می دهد.
نویسندگان کتاب در قالب کارگروهی عبارتند است از :
دکتر محمد رضا ایروانی
امین موحدی
جواد طلسچی یکتا

منبع: سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا