بیانیه فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی به مناسبت روز جهانی زن در سال ۲۰۱۷

امروزه، فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی از همه مردم برای مشارکت هرچه بیشتر در تغییر زمینه های فراگیر جنسیتی جهان دعوت می کند، و از مردم می خواهد از اقدامات تعیین کننده و نوآوری هایی که به وسیله زنانی که نقش های شگفت آوری را در طول تاریخ در کشورها و جوامع شان ایفا کرده را جشن بگیرند.

جهان با سرعت هر چه بیشتر در حال تغییر است، به وسیله نوآوریهای تکنولوژیک و جهانی شدن تغییر می کند. اما برابری کامل جنسیتی هنوز در حال حاضر محقق نشده است. هنوز جوامعی وجود دارد که فعالانه زنان را سرکوب می کند و بیان می کنند زنان باید کمتر بخواهند، کمتر باشند و آرزوهایی کمتر از مردان داشته باشند. هنوز جوامعی وجود دارد که زنانش با اشکال و روش های چند بعدی محرومیت و نابرابرای در موارد امنیتی، اشتغال، درآمد، دارائی، مسکن، سلامتی ،تحصیلات، حقوق شهروندی، چارچوب های قانونی، همچنین مشارکت دموکراتیک، احترام عمومی، و اقدامات فردی/ حرفه ای مواجهند.

پیشرفت اجتماعی و اقتصادی زنان در بسیاری از اقصی نقاط جهان آهسته صورت می گیرد. با این حال، پیشنهاد مددکاران اجتماعی برای ارتقای سطح آگاهی، جهت همکاری و مشارکت و برای غلبه بر این نابرابری ها و موانع، گردهمایی شان در سرتاسر دنیاست.

مددکاران اجتماعی با مهارت ها و دانش ضروری شان می توانند در جهت حذف تبعیض علیه زنان در مواجهه با تغییرات مضاعف و متعدد مسائل اقتصادی و اجتماعی موثر واقع شوند. مددکاران اجتماعی می توانند از با استفاده از منابع ضروری به زنان برای دست و پنجه نرم کردن به منظور برقراری تعادلی بین کار- زندگی شان از طریق قدرت و اختیار دادن به آن ها استفاده کنند یا از طریق نیازهای مختلف که هم پوشانی دارد؛ آن ها می توانند از زنانی که دستمزد پایین برخوردارند و از هیچ حمایت اجتماعی یا بسیار کمی برخوردارند حمایت کنند. آن ها می توانند به تمامی زنان برای موقعیت مناسب و درخورکمک کنند؛ همچنین آن ها می توانند از جامعه زنان حمایت کنند هنگامی که ان ها به دنبال پیدا کردن شغل هستند و یا بعد از بدنیا آوردن فرزند شان دنبال شغل مناسب می گردند.

به منظور توسعه پایدار و ایجاد جامعه انعطاف پذیر توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان پیش نیاز است. مددکاران اجتماعی شاهدان و گواهان حقایق جوامع شان در بیشترین میزان انعطاف پذیری برای مواجهه با خطرات و چالش ها هستند زمانیکه زنان به توسعه دادن معنای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شان تشویق می شوند.

در جوامعی که تلاش برای ارتقای دسترسی برابر به موقعیت ها و منابع وجود دارد، زنانش به دانش، مهارت ها، قدرت خلاقیت و ابداع و نوآوری، برای مدیرت کردن چالش ها و تغییرات به درستی مجهز شده است. این زنان منجر به توسعه انعطاف پذیری مورد نیاز در جهت حرکت رو به جلو، گشودن در های جدید و ایجاد فرصتهای جدید می باشند.

امروزه، فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی ادای احترام می کند به زنانی که تغییرات قطعی ایجاد کرده اند در تاریخ حرفه مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، شروع می کند با جان آدامز، کسی که یکی از بنیان گذاران مددکاری اجتماعی و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۳۱ شد، و همچنین برای تمامی زنانی که سهم فوق العاده ای در تمامی جنبه های جوامع داشته اند قایل است.

ما میدانیم و شاهد هستیم که زنان در جامعه امروز منجر به ایجاد تغییرات هستند. بنابراین، پیشنهاد می کنیم که وسیله مهمی برای ایجاد تغییرات عظیمتر زنان و دختران برای مادران و دخترانشان شویم.

ترجمه و گردآوری: هُما صدری؛ مددکار اجتماعی و عضو کارگروه روابط بین الملل وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان

=============================

IFSW Statement on International Women’s Day 2017

By Ana Radulescu

Today, the International Federation of Social Workers (IFSW) invites all people to be a part in changing the world in a more gender inclusive way, and to celebrate the acts of determination and innovation carried out by women who have played an extraordinary role in the history of their countries and their communities.

The world is changing rapidly, being transformed by technological innovation and globalization. But full gender equality has not yet been achieved. Today’s world still has leaders that actively suppress women and say they should have less, be less and dream less than men. There are still communities where women are facing multi-dimensional forms of exclusion and inequality in the areas of security, employment, income, property, housing, health, education, citizenship, legal frameworks, as well as democratic participation, public respect, and personal / professional fulfillment.

The progress of social and economic inclusion of women is slowed in many places across the world. Therefore, social workers across the world decided to come together to raise awareness, to contribute and to overcome these inequalities and barriers.

Social workers have the necessary knowledge and skills that can help remove the discrimination women face on multiple and intersecting fronts of social and economic life. Social workers can activate the necessary resources for empowering the women struggling with work-life balance or with many different requirements that can overlap; they can support poorly paid women and those with little or no social protection; they can facilitate women’s access to opportunities; and they can offer support for women when they look for a job or re-entry into work after giving birth.

Women’s economic and social empowerment is a prerequisite for sustainable development and resilient communities. Social workers are witnesses to the fact that communities are more resilient to face risks and challenges when women are encouraged to extend their implication in the social, economic and political life.

In societies that promote equal access to opportunities and resources, women are well equipped with knowledge, skills, creativity and innovation, to handle challenges and changes. And they develop the resilience that it is needed to keep moving forward, opening up new doors and building up new opportunities.

Today, IFSW pays tribute to those women that made a lasting change in the history of social work professional and social services, starting with Jane Addams, who is one of the founders of social work and winner of the Nobel Peace Prize in 1931, and continuing to all women that have had an extraordinary contribution to all aspects of society.

We know and we see that women make the difference in today’s society. So, we decided to become an important vehicle for driving greater changes for women and girls, for mothers and their girls.

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا