مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی سه جانبه در گردهمایی ۲۰۲۰

مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی سه جانبه در گردهمایی ۲۰۲۰

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ نمایندگان جهانی فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی با نمایندگان سازمانهای خواهرِ فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی شامل: انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی و شورای بین المللی رفاه اجتماعی در لندن دیدار نمودند.

نماینده فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی؛ سیلوانا مارتینی و نماینده انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی؛ آنا ماریا کامپانینی و نماینده شورای بین الملی رفاه اجتماعی؛ ایوا هولمگ همگی با دبیر کل فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی؛ روری تروئل با دبیر انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی؛ باربارا شانک و هیئت رئیسه شورای بین المللی رفاه اجتماعی؛ تام جوهانسون برای دو روز با یکدیگر در راستای گسترش سازمان های خود برای پیدا کردن نقاط مشترک و تحکیم بخشیدن برای مشارکت و هدایت کردن در یک مسیر مشخص در بین موضوعات مختلف ملاقات داشتند.

این سه ارگان یادداشتی را برای تفهیم و تعیین چارچوب فعالیتهای این سازمانها تهیه و اهداف خود را مشخص نمودند. این یادداشت شامل گسترش توسعه و اقدامات جدید آژانس جهانی مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی در بازه زمانی ۲۰۲۰- ۲۰۳۰ می باشد. در کل هدف از گردهمایی این چند ارگان تلاش برای احقاق حق انسان ها و کیفیت و عدالت اجتماعی و نزدیک شدن فعالیت ارگان ها با وجود اختلاف فرهنگی به یکدیگر بوده است.

ترجمه: هما صدری | منبع: وبسایت فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا