۱۸ اصل مدیریت رفاه اجتماعی

اصول اساسی مدیریت رفاه اجتماعی اعم از ارزش‌های مددکاری اجتماعی تا نیاز به ارزیابی مستمر

در این مقاله ۱۸ اصل مدیریت رفاه اجتماعی که پایه و اساس ارائه خدمات موثر هستند، مورد بحث قرار می گیرد.

۱۸ اصل مدیریت رفاه اجتماعی

اصول اساسی مدیریت رفاه اجتماعی اعم از ارزش‌های مددکاری اجتماعی تا نیاز به ارزیابی مستمر
پایگاه خبری اختصاصی مددکار نیوز

در این مقاله ۱۸ اصل مدیریت رفاه اجتماعی که پایه و اساس ارائه خدمات موثر هستند، مورد بحث قرار می گیرد. این اصول طیف وسیعی از موضوعات، اعم از اهمیت ارزش‌های مددکاری اجتماعی تا نیاز به ارزیابی مستمر را پوشش می‌دهد. با درک این اصول، مدیران رفاه اجتماعی بهتر می توانند اطمینان حاصل کنند که برنامه های آنها نیازهای مراجعین و جوامع هدف آنان را برآورده می سازد.

اصول اساسی مدیریت رفاه اجتماعی

اصل ارزش‌های مددکاری اجتماعی: حرفه مددکاری اجتماعی بر ارزش‌هایی مانند برابری، عدالت اجتماعی و توانمندسازی استوار است. این ارزش ها همچنین پایه ای را تشکیل می دهند که سیستم ارائه خدمات مدیریت مددکاری اجتماعی بر آن استوار است.

اصل نیازهای جامعه و مددجو: مداخلاتی که توسط سازمان های رفاه و توسعه اجتماعی انجام می شود بر اساس نیازهای احساس شده افراد جامعه یا گروه هدف است. این موضوع برای مقبولیت برنامه مهم است.

اصل هدف نمایندگی: موسسه باید اهداف و مقاصد مدون و مشخصی داشته باشد و فقط در این راستا فعالیت کند.

اصل محیط فرهنگی: مدیر باید محیط فرهنگی- اجتماعی جامعه را درک کند، زیرا تأثیر زیادی بر پذیرش خدمات و در واقع موفقیت یا شکست خدمات دارد.

اصل رابطه هدفمند: رابطه کاری هدفمند مؤثر باید بین مدیر با همه ذینفعان – کارکنان، سایر موسسات و افراد جامعه ایجاد شود.

18 اصل مدیریت رفاه اجتماعی
۱۸ اصل مدیریت رفاه اجتماعی

اصل کلیت نمایندگی: بر اساس رویکرد اکولوژیکی، یک مؤسسه و عملکرد آن باید در کلیت آن درک شود که برای مدیریت توسعه بسیار مهم است.

اصل مسئولیت حرفه ای: استانداردهای بالای حرفه ای تمرین و پاسخگویی و مسئولیت باید در تمام سطوح ارائه خدمات حفظ شود. این اصل نیز با اخلاق حرفه ای مددکاری اجتماعی مرتبط است.

اصل مشارکت: مدیریت توسعه بر مشارکت مردم در فرآیند توسعه از برنامه ریزی تا اجرا و ارزیابی خدمات استوار است. مشارکت دموکراتیک یک جنبه مهم است.

اصل ارتباط: کانال های باز ارتباطی برای ارائه خدمات موثر از جمله مداخلات رفاهی/توسعه ضروری است.

اصل رهبری: اگرچه رویکردهای دموکراتیک و مشارکتی برای مدیریت توسعه ضروری است، رهبری رویارویی و تحول آفرین به همان اندازه برای دستیابی به اهداف کلی توسعه اهمیت دارد.

اصل برنامه ریزی: به عنوان یک جزء فنی، فرآیند برنامه ریزی مستمر برای توسعه خدمات معنادار اساسی است. در زمینه مدیریت توسعه، برنامه ریزی باید مشارکتی باشد که کاربران خدمات را درگیر سازد.

اصل سازماندهی: کار بسیاری از بازیگران باید به گونه ای سازماندهی شده تنظیم شود و ساختار آن به گونه ای باشد که مسئولیت ها و روابط به وضوح مشخص شوند.

اصل تفویض اختیار: تفویض مسئولیت و اختیار جنبه مهمی از فرآیند اداری است و به طور جهانی در همه انواع برنامه ریزی های اداری اعمال می شود.

اصل هماهنگی: هماهنگی های داخل سازمانی، با سایر ذینفعان و خارج از محیط اجتماعی – جزء مهمی از ابعاد مدیریتی است که برای اجرای موفقیت آمیز برنامه ها و خدمات باید تضمین شود.

اصل استفاده از منابع: منابع تقریباً همیشه محدود هستند. استفاده بهینه از منابع برای حداکثر مطلوبیت امری ضروری است و یکی از وظایف اصلی رهبران و مدیران است.

18 اصل مدیریت رفاه اجتماعی
۱۸ اصل مدیریت رفاه اجتماعی

اصل تغییر: «تغییر اجتماعیِ هدایت‌شده در جهت مثبت، محور توسعه اجتماعی است و برای مدیران و برنامه‌ریزان رفاه/توسعه اجتماعی حیاتی است.

اصل ارزیابی: ارزیابی مستمر فرآیندها و برنامه های مداخله ای با هدف دستیابی به اهدف کلی توسعه جامع و ضروری می باشند.

اصل رشد: مداخله طراحی شده باید به رشد و توسعه همه جانبه تمام اقشار جامعه منجر شود و نباید به صورت موقتی باشد و یا محدود به بهبود عده معدودی باشد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا