یافته های نظرسنجی اخیر انجمن مددکاری اجتماعی بریتانیا در حیطه فرسودگی شغلی

گزارش مربوط به نتایج نظرسنجی BASW (انجمن مددکاران اجتماعی بریتانیا) در خصوص میزان فرسودگی شغلی و همچنین ترک کار مددکاران اجتماعی آن کشور

در این مطلب نگاهی خواهیم داشت به یافته های نظرسنجی اخیر انجمن مددکاران اجتماعی بریتانیا که اخیراً منتشر شده است.

گزارش نظرسنجی سالانه انجمن مددکاران اجتماعی بریتانیا

یافته های نظرسنجی اخیر انجمن مددکاری اجتماعی بریتانیا در حیطه فرسودگی شغلی

پایگاه خبری اختصاصی مددکارنیوز

بر اساس نظرسنجی سالانه انجمن مددکاران اجتماعی بریتانیا (BASW) اکثر مددکاران اجتماعی در سال گذشته شاهد افزایش تعداد همکاران باتجربه ای بوده اند که شغل خود را رها می کنند.

بر اساس تحقیقات این انجمن که اخیراً منتشر شد، برای اکثریت قریب به اتفاق این پزشکان، از دست دادن مددکاران اجتماعی با حداقل پنج سال تجربه تأثیر منفی بر روی روند انجام کارها داشته است.

همچنین، شایستگی سطوح کارکنان به بزرگترین چالش مددکاران اجتماعی در محل کار تبدیل شده است، که تقریباً نیمی از پاسخ دهندگان ( از یک سوم در نظرسنجی قبلی BASW) به آن اشاره کردند.

همچنین جهش قابل توجهی در نسبت پاسخ دهندگانی که به کاهش خدمات تحصصی محلی (منطقه ای یا بومی) به عنوان یکی از سه چالش بزرگ پیش روی این حرفه در حال حاضر و در آینده نزدیک اشاره می کنند، مشاهده شده است.

علاوه بر این، مددکاران اجتماعی همچنین شاهد افزایش میزان نیازمندی های اجتماعی به خدمات تحصصی مددکاران (نسبت به گذشته های نه چندان دور) بوده‌اند، به طوری که تقریباً دو سوم از آنها گفته‌اند که اکنون با افراد بیشتری که با فقر دست و پنجه نرم می کنند (نسبت به قبل از بحران هزینه‌های زندگی) کار می‌کنند.

مددکاران اجتماعی «ناامید از کارکنان ناکافی»

در همان زمان، کمتر از یک چهارم کارورزان مددکاری اجتماعی، شخصاً در سال گذشته در محل کار یا تحصیل خود، قلدری، آزار و/یا تبعیض را تجربه کرده بودند.

یافته های نظرسنجی اخیر انجمن مددکاری اجتماعی بریتانیا در حیطه فرسودگی شغلی
یافته های نظرسنجی اخیر انجمن مددکاری اجتماعی بریتانیا در حیطه فرسودگی شغلی

روث آلن، مدیر اجرایی انجمن مددکاران اجتماعی بریتانیا اظهار داشت: “تعداد قابل توجهی از مددکاران اجتماعی همچنان در نظرسنجی سالانه ما به ما می گویند که زندگی شغلیِ آنها حداقل اغلب به دلیل کمبود منابع و کارکنان ناکافی از کیفیت پایینی برخوردار شده است.

در این نظرسنجی که از دسامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ صورت گرفت، مجموعاً تعداد ۱۲۱۵ پاسخ دریافت شد که ۹۲٪ از پاسخ ها شامل مددکاران اجتماعی واجد شرایط و همچنین ۷٪ از آن به دانشجویان مددکاری اجتماعی تعلق داشته است.

آخرین اطلاعات رسمی در مورد نیروی مددکاری اجتماعی

یافته‌های BASW انجمن مددکاران اجتماعی بریتانیا در مورد افزایش فرسودگی شغلی کارکنانِ با تجربه، علیرغم کاهش جابه‌جایی مددکاران اجتماعی در حوزه های کودکان و بزرگسالان مقامات محلی انگلیسی در سال‌های ۲۰۲۲-۲۳، در مقایسه با سال قبل، به دست آمده است.

در همان زمان، هر دو فیلد تخصصی یعنی هم کودکان و هم بزرگسالان، رشد قابل توجهی از حیث تعداد نیروهای مددکاری جدید استخدام شده، نسبت به سال و یا سالهای قبل داشته اند.

با این حال، انجمن مدیران خدمات اجتماعی بزرگسالان (ADASS) هشدار داده است که شوراها در زمینه جذب کارکنان مجرّب  مددکار اجتماعی با مشکل مواجه شده اند و بهمچنین قابل به ذکر است که سیاری از افرادی که تازه استخدام شده اند واجد شرایط هستند.

در عین حال، نسبت مددکاران اجتماعی فیلد کودکان با کمتر از دو سال سابقه خدمت نزد کارفرمایان خود، از ۲۹.۶ درصد به ۳۰.۹ درصد در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۳ افزایش یافت که این مهم نشان دهنده تغییر به سمت و سوی استخدام شدنِ نیروی کار نسبتاً کم تجربه است.

تأثیرات منفی اجتناب ناپذیر از دست دادن کارکنان مجرّب

BASW دریافت که ۶۵.۳٪ از پاسخ دهندگان متوجه افزایش جابجایی های کارکنانِ مجرّب در سازمان خود طی ۱۲ ماه گذشته شده اند. از این گروه، ۹۲.۱ درصد گفته اند که این روند تأثیر منفی بر محل کار و عملکردشان داشته است.

هنگامی که از سه چالش بزرگ در محل کارشان پرسیده شد، رایج ترین پاسخ «شایستگی های سطوح کارکنان» بود که توسط ۴۶.۹٪ از پاسخ دهندگان ذکر شد، در حالی که در نظرسنجی ۲۰۲۲ ۳۴.۹٪ بود.

به همین ترتیب، نیمی از پاسخ دهندگان (۵۰.۲٪) مخالف بودند و احساس می کردند که قادر به مدیریت حجم کاری فعلی خود هستند، که نسبت به نظرسنجی قبلی ۵۲.۲٪ کاهش جزئی دارد. همانطور که در نظرسنجی سال ۲۰۲۲، تقریباً دو سوم کارورزان (۶۴.۶ درصد در مقایسه با ۶۸.۲ درصد در سال ۲۰۲۲) نتوانستند کار خود را در ساعات قراردادی شان تکمیل کنند. از هر ده نفر چهار نفر اظهار داشتند که به طور متوسط حداقل پنج ساعت بیشتر در هفته کار می کنند و دو سوم از مجموع تمامیِ پاسخ دهندگان به این نکته اذعان داشتند که اضافه کاری ها بدون دستمزد می باشند.

نیازهای روزافزون مددکاری اجتماعی و منابع ناکافی

پس زمینه فشارهای کاری مددکاران اجتماعی، بازتابی از افزایش نیازهای اجتماعی و منابع ناکافی کارکنان کارآمد بود.

فقط بیش از نیمی از پاسخ دهندگان (۵۱.۲٪) اظهار داشتند که به دلیل افزایش هزینه های زندگی، با گروه هدف بیشتری از این دست کار می کنند، در حالی که تقریباً دو سوم (۶۳.۸٪) به این نکته اذعان داشتند که با افراد نیازمند بیشتری نسبت به گذشته البته منهای دریافت حق الزحمه متناسب با حجم کارها  کار می کنند.

یافته های نظرسنجی اخیر انجمن مددکاری اجتماعی بریتانیا در حیطه فرسودگی شغلی
یافته های نظرسنجی اخیر انجمن مددکاری اجتماعی بریتانیا در حیطه فرسودگی شغلی

در همان زمان، ۶۷.۵ درصد از پزشکان «کاهش خدمات محلی» را در زمره سه چالش بزرگ و اساسی پیش روی این حرفه در حال حاضر و در آینده نزدیک قرار دادند، که ۶۲.۲ درصد از این میزان به «عدم تأمین مالی مناسب کارکنان مراقبت‌های اجتماعی» اشاره داشتند.

این در حالی است که شوراها بودجه ای را برای افزایش هزینه های مراقبت های اجتماعی کودکان به میزان ۱۱ درصد به صورت واقعی (۱.۲ میلیارد پوند) و هزینه های مراقبت اجتماعی بزرگسالان به میزان ۱۰ درصد به صورت واقعی (۲ میلیارد پوند) در سال ۲۰۲۳-۲۴ در نظر گرفته اند.

در شرایطی که دولت بودجه مربوط به کمک های بلاعوض را برای کارکنان مراقبت های اجتماعی به میزان ۱.۹ میلیارد پوند (۲۷ درصد) در سال های ۲۰۲۴-۲۵ افزایش می دهد، که به مقامات این اجازه را می دهد تا مالیات شورا را تا ۵ درصد بدون سوبسید افزایش دهند، سرپرستان مراقبت های اجتماعی هشدار داده اند که این میزان بودجه برای برآورده کردن نیازهای مالی کارکنان این حوزه کافی نیست.

افزایش تعداد آسیب دیدگان از قلدری و آزار و اذیت

تقریباً یک چهارم از پاسخ دهندگان (۲۴٪) اظهار داشتند که در ۱۲ ماه گذشته در محل کار یا تحصیل خود شخصاً قربانی قلدری، آزار و اذیت و/یا تبعیض شده اند، در حالی که همین موضوع در نظرسنجی اخیر به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.

این خبر به دنبال یافته‌های جداگانه‌ای است که نشان می‌دهد کارکنان سیاه‌پوست، آسیایی و اقلیت‌های قومی در مقایسه با همکاران سفید پوست شان، سال گذشته در نمونه‌ای شامل ۲۳ مقام محلی انگلیسی، ۳۰ درصد بیشتر احتمال دارد که آزار، قلدری یا بدرفتاری از سوی همکار خود را تجربه کنند و همچنین ۹۰ درصد بیشتر احتمال دارد که این مورد را از یک مدیر در منطقه مربوط به اشتغال خود تجربه نمایند.

Most social workers report rise in number of experienced colleagues quitting jobs

Loss of experienced practitioners having negative impact, with adequacy of staffing social workers’ biggest current workplace challenge, finds BASW survey

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا