اخبار جهانی مددکاری اجتماعی | کنفرانس مددکاری اجتماعی و جنسیت

کنفرانس مددکاری اجتماعی و جنسیت:

این کنفرانس سه روزه از مباحث پروفسور جرالد ملون (مرکز ملی رفاه آموزش کودک دانشگاه نیویورک) پروفسور منساح (مددکار اجتماعی دانشگاه کبک مونترال کانادا) گینا متالیک (مددکار اجتماعی و سازماندهی اجتماعی از کشور اول فهرست) و دکتر دامین ریگز (دانشیار دانشگاه آدلاید) در این کنفرانس سخنرانی های اصلی را به عهده خواهند داشت. موضوع اصلی در این کنفرانس نشان دادن راه هایی که جنسیت ها، جنس ها و نقاط مختلف شکل و شمایل جامعه مدرن را می گیرند.  هدف این کنفرانس همچنین کشف و بررسی پیچیدگی های درونی کار، تحقیق و تحصیلات مددکاران اجتماعی است و ایجاد فضایی که اقدامات مددکاران اجتماعی به صورت کاربردی و استفاده مردم از تحصیلات و خدمات باشد.

ترجمه: هما صدری؛ مددکار اجتماعی

=============================

Social Work and Sexualities Conference

This three-day conference will feature keynote presentations from Professor Gerald P. Mallon (National Center for Child Welfare Excellence, Hunter College, New York, USA); Professor Nengeh Mensah (Social Work, Université du Québec à Montréal, Canada); Gina Metallic (Mi’kmaq Social Worker and Community Organizer, from the Listuguj First Nation); and Dr Damien Riggs (Associate Professor, University of Adelaide). The main conference theme highlights the ways in which a plurality of sexualities, genders and various intersectionalities converge to shape contemporary society. This conference thus aims to explore how these complexities inform social work practice, research and education for not only academics but also practitioners and service users.
Call for papers (English)
Appel aux communications (Français)

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا