کنفرانس جهانی سال ۲۰۲۰، در دستور کار جهانی مددکاری اجتماعی برای ۱۰ سال آینده

کنفرانس جهانی سال ۲۰۲۰، در دستور کار جهانی مددکاری اجتماعی برای ۱۰ سال آینده

شهر کالگری در کانادا بوسیله فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی، به عنوان محل برگزاری کنفرانس جهانی سال ۲۰۲۰ مددکاری اجتماعی انتخاب شده است. عنوان کنفرانس با موضوع “دستور کار جهانی مددکاری اجتماعی برای ١٠ سال آینده” می باشد.

دانشگاه کالگری میزبان کنفرانس مذکور در همایش مرکزی شهر خواهد بود. انتظار می رود حدود ۲۵۰۰ مددکار اجتماعی، مردمی که از خدمات مددکاری اجتماعی و افراد علاقمند به این حیطه از سراسر جهان، برای شکل دادن به آینده این حرفه شرکت خواهند کرد.

_____________________________

۲۰۲۰ World Social Work Conference, The Global Social Work Agenda: The Next Ten Years
The city of Calgary in Canada has been chosen by IFSW as the venue for the 2020 World Social Work Conference. The theme of the conference will be ‘The Global Social Work Agenda: The Next Ten Years
The University of Calgary will be hosting the conference at the city’s convention centre. It is expected more than 2500 social workers, people that use social work services and other interested people from throughout the world will attend and contribute to shaping the future of the profession

ترجمه: هما صدری | کارگروه روابط بین الملل

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا