پیمایش طوفان ها با لبخند، همراه با پرورش تاب آوری

پیمایش طوفان ها با لبخند: تلاش آگاهانه برای پرورش یک ذهنیت مثبت، رشد تاب آوری، اولویت بندی مراقبت از خود و تمرین قدردانی پیش نیازهای زندگی شاد در شرایط دشوار می باشد.
پیمایش طوفان ها با لبخند
پیمایش طوفان ها با لبخند

پیمایش طوفان ها با لبخند، همراه با پرورش تاب آوری

زندگی سفری است که با هر دو لحظه شاد و اوقات چالش برانگیز پر شده است. در حالی که ما به دنبال پیدا کردن خوشبختی هستیم انتظار میرود همه چیز به خوبی پیش رود، اما رشد واقعی توانایی هر شخص در مسیر یافتن خوشبختی در مواجهه بامصیبت نهفته است.

 زندگی شاد در شرایط دشوار کار ساده ای نیست، اما ممکن است. این امر نیاز به تغییر چشم انداز، انتخاب یک طرز فکر انعطاف پذیر و تعهد به مراقبت از خود و قدردانی دارد.

  • یکی از مهمترین عوامل زندگی شاد در شرایط دشوار، پرورش یک ذهنیت مثبت است. طبیعی است که هنگام مواجهه با مصیبت احساس غرق شدن، دلسردی یا ناامیدی کنید. با این حال، با انتخاب آگاهانه برای تمرکز بر جنبه های مثبت زندگی فرد، هر چقدر هم کوچک باشد، می توان در میان تاریکی، درخشش خوشبختی را پیدا کرد. حداقل حواسمان باشد فاجعه سازی نکنیم آنچه رخ داده را واقعی ارزیابی کنیم. این تغییر چشم انداز به افراد این امکان را می دهد تا چالش ها را به عنوان فرصت هایی برای رشد و حفظ امید حتی در چالش برانگیزترین شرایط بدانند.

 

  • تاب آوری یکی دیگر از عناصر مهم در پیمایش شرایط دشوار با حس شادکامی است. تاب آوری توانایی انطباق باشرایط متغیر است. که شامل توسعه قدرت درونی و اعتقاد به توانایی فرد برای غلبه بر چالش ها است. با پرورش تاب آوری، افراد می توانند باشرایط دشوار روبرو شوند و آنها را به عنوان موانع موقت و نه موانع غیر قابل عبور دائمی مشاهده کنند. این طرز فکربه افراد این امکان را می دهد که به جای تسلیم شدن در ناامیدی، استقامت کنند و به دنبال راه حل باشند.

 

  • مراقبت از خود نقش مهمی در حفظ شادی در مواقع دشوار دارد. اولویت بندی مراقبت از خود و مشارکت در فعالیت هایی که موجب سلامت جسمی، روحی و عاطفی می شود، ضروری است. زیرا در زمان بروز بحران ما دو هزینه مالی و روانی پرداخت می کنیم. مراقبت از سلامتی فرد، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی، به ایجاد انعطاف پذیری و انرژی کمک می کند و پیش نیازهای لازم را برای مواجهه با چالش ها فراهم می کند. شرکت در فعالیتهایی مانند ورزش، مدیتیشن، گذراندن وقت با عزیزان، دنبال کردن سرگرمی و مهرورزی به دیگران می تواند به احساس بهزیستی و شادکامی حتی در بحبوحه سختی کمک کند.

 

  • قدردانی ابزار قدرتمند دیگری برای یافتن خوشبختی در شرایط دشوار است. تمرین قدردانی به افراد اجازه می دهد تا توجه خود را به آنچه درزندگی دارند تغییر دهند نه آنچه ندارند و جایش خالی است. ابراز قدردانی از نعمت های کوچک، مانند یک دوست پشتیبان، یک غروب خورشید زیبا یا لحظه ای از خنده، میتواند حس شادی و رضایت را به همراه آورد. بهترین روش برای قدردانی عادت به شکرگذاری از خداوند و تمام داشته هایمان است به جای تمرکز بر آنچه نداریم یا نمی توانیم داشته باشیم.

 

زندگی شاد در شرایط دشوار نیاز به یک تلاش آگاهانه برای پرورش یک ذهنیت مثبت، رشد تاب آوری، اولویت بندی مراقبت از خود و تمرین قدردانی دارد.

این به معنای انکار یا سرکوب دشواری هایی نیست که فرد با آن روبرو است، بلکه در مورد پیدا کردن قدرت و مقاومت در برابرسختی است.

افراد با در آغوش گرفتن چالش ها به عنوان فرصت هایی برای رشد، پرورش رفاه فرد و پیدا کردن قدردانی در میان ناسازگاری ها، افرادمی توانند با خوشبختی شرایط دشوار را حرکت کنند و از طرف دیگر قوی تر شوند.

در حالی که همیشه آسان نیست، می توان شادی را حتی در مواجهه با مصیبت پیدا کرد. با در آغوش گرفتن این اصول و نزدیک شدن به شرایط دشوار با یک ذهنیت مثبت، افراد می توانند بدون در نظر گرفتن چالش هایی که در طول مسیر با آنها روبرو هستند، زندگی کامل و شاد داشته باشند.

زهره مهدوی، مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا