ترجمه فارسی پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۷ در سایت فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی قرار گرفت

پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۷: طبق روال هر سال و با هدف ارتقاء وحدت جهانی اعضاء فدارسیون بین المللی مددکاری اجتماعی، پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی همراه با شعار مربوطه از سوی اعضاء این فدراسیون به زبانهای مختلف ترجمه شده و در وبسایت فدراسیون (ifsw.org) قرار می گیرد.

پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۷

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران، امسال نیز مطابق سالهای قبل ترجمه فارسی پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی توسط انجمن مددکاران اجتماعی ایران انجام شده و در سایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی قرار گرفته است.

قابل به ذکر است روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۷ در ۲۱ مارس سال جاری جشن گرفته خواهد شد. شعار امسال این روز “توسعه اجتماعی و ثبات زیست محیطی” است که بر ضرورت و اهمیت پرداختن جامعه جهانی مددکاران اجتماعی به مقوله پایداری و تاب آوری زیست اجتماعی و محیطی تأکید دارد.

برای مشاهده این پوستر می توانید به سایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی ایران (IFSW) مراجعه نمایید.

در مورد پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۱۷ بیشتر بدانید:

روز جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۱۷ مورخ ۲۱ مارچ است. شعار پوستر “توسعه اجتماعی و سازگاری محیطی” مربوط به بخش سوم دستور جلسه جهانی برای مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی است.
تمام دستیاران مددکاران اجتماعی و اعضا، از طریق اضافه کردن لوگوی خود در کنار آرم فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی، به پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی پیوستند.

ترجمه فارسی پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۷ در سایت فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی قرار گرفتترجمه کردن این پوستر به زبان های مختلف

فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی از اعضای سازمان های مختلف برای ترجمه پوستر به زبان خودشان دعوت می کند. سال گذشته پوستر به ۴۵ زبان ترجمه شد که وحدت حرفه ای جهانی را برجسته و نمایان کرد و نشان از توافق برای اقدام و عمل را در این زمینه دارد.
فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی امیدوار است که بیشتر سازمان ها قادر به ویرایش پوستر برای ترجمه خود باشند، اما اگر برای آن ها امکان پذیر نبود، لطفا متن زیر را به صورت پررنگ، به همراه اضافه متن ترجمه خود در زیر پوستر، آن را به این آدرس ایمیل نمایند:
pascal.rudin@ifsw.org

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا