اطلاعیه مهم در خصوص مهلت نهایی ارسال چکیده مقالات نخستین همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی

اطلاعیه مهم در خصوص مهلت نهایی ارسال چکیده مقالات نخستین همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکیبدینوسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات نخستین همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی ٣٠ ام بهمن ماه ١٣٩٨ می باشد لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و فعالین عرصه مددکاری اجتماعی دعوت بعمل می آید چکیده مقالات خود را حداکثر تا تاریخ اعلام شده به سایت همایش به نشانی اینترنتی psw.swi.ir ارسال نمایند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا