انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران برگزار می کند: کارگاه ICM در کار با افراد دارای اختلالات روانپزشکی

انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران برگزار می کند: کارگاه ICM در کار با افراد دارای اختلالات روانپزشکیشیوع بالای اختلالات روانپزشکی در ایران باعث شده تا مددکاران اجتماعی در فیلدهای گوناگون کاری خود با دامنه ای از این اختلالات روبرو باشند. مراجعین به مددکاران اجتماعی در بیمارستان ها، مراکز روزانه و شبانه روزی بهزیستی، کلینیک ها و مراکز مشاوره، سازمان زندان ها، مدارس و مراکز مشاوره  دانشگاهی و حتی در سازمان های خدمات رفاهی از طیفی از اختلالات روانپزشکی در رنج هستند و لازمه ارائه خدمت مناسب افزایش دانش و مهارت مددکاران اجتماعی در حیطه روانپزشکی است.

لذا کارگاه پیش رو فرصت مناسبی است تا مددکاران اجتماعی  ضمن آشنایی با اختلالات روانپزشکی با مهم ترین نظریه ها و رویکرد های کاربردی در مددکاری اجتماعی روانپزشکی آشنا شده  و برای ارزیابی و مداخله موثر مددکاری اجتماعی، جدیدترین ابزار ارزیابی و مداخله بر مبنای رویکرد مدیریت مورد یکپارچه را فرا گیرند.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید:

ICM and people living with psychotic disorders (1)

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا