مقابله با حوادث و تهدیدات با تاب آوری

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

با تاب آوری چگونه می توانیم با حوادث و تهدیدات مقابله کنیم؟

مقابله با حوادث و تهدیدات با تاب آوری: تاب آوری اجتماعی از مسائل و مشکلاتی صحبت میکند که طیف کاملی از پدیده‌های طبیعی مثل سیل، زلزله حتی مشکلات پایداری معیشت را در بر می‌گیرد.

تاب آوری اجتماعی می‌تواند نگرشی عمیق از مدیریت باشد که با تأکید بر تحلیل درک بهتری از توانایی‌ها و مخاطرات به ویژه در مدیریت بحران ارائه نماید.

این نقش مردم و جوامع محلی، سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های مدنی است که برای حمایت از بهزیستی و رفاه اجتماعی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص می‌دهد.

سازمان‌های مردمی و دولتی، خانواده‌ها و افراد در سطوح مختلف با تهدیدات و مخاطراتی متنوع و متعدد روبرو هستند؛ لذا مجموعه‌ای از توانایی، دانش، ابزار و امکانات ویژه‌ای لازم است تا علاوه بر پیشگیری، مواجهه و عبور موفقیت آمیز از تهدیدات، سرعت باز سازی و بازیابی را نیز تدارک و فراهم نماید که این را می‌توان (تاب آوری اجتماعی) نامید.

مقابله با حوادث و تهدیدات با تاب آوری

در واقع تاب آوری اجتماعی عبارتست از حفظ ساختار و رفتار سازه‌های اجتماعی، قدرت بازسازی وترمیم خسارت، قدرت مقابله و مواجهه با تهدیدات و مشکلات اعم از اینکه این تهدیدات اقتصادی، زیست محیطی و یا اجتماعی باشند بنایراین می‌توان گفت: تاب آوری ازمخاطب عام و تحسین خاص برخوردار است.

تاب آوری اجتماعی از مسائل و مشکلاتی صحبت می کند که طیف کاملی از پدیده‌های طبیعی مثل سیل، زلزله و … حتی مشکلات پایداری معیشت، مسایل اکولوژیک و چالش‌های اقتصادی و سایر مخاطرات و بحران‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد.

البته اکنون و به حمد الهی صحنه سازان و بازیگران اجتماعی عرصه (تاب آوری) به سرعت در حال راه گزینی (سوئیچینگ) و توجه به تقویت و توسعه تاب آوری هستند و این برای ما در کرمانشاه که صاحب خانه تاب آوری و جریان ساز اجتماعی این وادی هستیم خبری خوب به شمار می‌آید.

شایسته است از نگاه اجتماعی برای تقویت نهاد‌های سازگار و توانمند در (مدیریت بحران) نیز غافل نباشیم که تاب آوری از این زوایه هم می‌تواند ضمن حمایت از مفاهیم سنتی و کلاسیک مدیریت بحران، مفاهیم مدرن توسعه سازگاری با مخاطرات اجتماعی و اکولوژیک را نیز به خوبی نمایندگی کند.

مقدسی؛ خانه تاب آوری

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا