باشگاه تاب آوری | تاب آوری اجتماعی، اقتصادی و صنعت بیمه

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

باشگاه تاب آوری: حوادث به دو نوع قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی دسته بندی می شوند. در هر دو دسته، بروز حوادث غیر قابل اجتناب هستند، بنابراین افراد همواره به یک چتر حمایتی نیاز دارند. صنعت بیمه یکی از عوامل افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر مشکلات و بلایای طبیعی است.

در بُعد اجتماعی، توانایی افراد در تطبیق مناسب با شرایط تنش‌زا و دشواری‌ها مورد بررسی قرار میگیرد. لذا می بایست قابلیت انسان برای سازگاری و غلبه بر خطر و سختی‌ها افزایش یابد. فرد تاب آور به کسی گفته می شود که وقتی در معرض خطر قرار می‌گیرد؛، دچار اختلال نمی‌شود. بدیهی است که تاب آوری، مانع ایجاد شرایط تنش زا نمیشود بلکه به افراد قدرت می‌دهد تا با مشکلات پیش رو مقابله سالم داشته باشند.
خانواده‌ها ممکن است بواسطه بروز حادثه‌ای، با از دست دادن سرپرست خانواده یا از کار افتادگی وی امکان تامین هزینه‌های درمانی احتمالی و آتی خود را نداشته باشند و علاوه بر استرس روانی وارده می‌بایست با مشکلات مالی پیش رو نیز دست و پنجه نرم کرده و این موضوع می‌تواند شالوده یک خانواده را بر هم زند. صنعت بیمه با ارائه محصولات بیمه‌های زندگی و حمایت از خانواده‌ها تاب‌آوری در این بخش را نیز افزایش می‌دهد.

در بُعد اقتصادی، زمانی که خانوارها ریسک های خود را بیمه می کنند، در زمان بروز خسارت سرمایه خود را صرف پرداخت و جبران آن خسارت نکرده و بنابراین از لحاظ اقتصادی دچار مشکل نشده و نقش جبران خسارت را صنعت بیمه تقبل خواهند کرد. بدین صورت بروز یک حادثه باعث لطمه اقتصادی نخواهد شد.
صنعت بیمه و تاب‌آوری به نوعی نقش های مشابهی در بازگشت و ثبات از شرایط دشوار به حالت عادی در همه جوانب زندگی را بر عهده دارند. در شرایط بحرانی برای مدیریت ریسک، بیمه شرایط آرامش ذهن، جبران هزینه‌های اقتصادی و تسهیلگر در ترمیم سیستم تحت فشار را فراهم میکند و همانگونه که در تعریف تاب‌آوری آمده، تاب‌آوری توانایی بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه‌دار و توانایی در ترمیم سیستم است.
یکی از مهم ترین ابعادی که در بحران ها تحت تأثیر قرار می گیرد، شرابط اقتصادی است. در این یادداشت ابتدا مؤلفه های سیستم اقتصادی و صنعت بیمه نام برده میشوند. سپس در یادداشت های بعدی به تفضیل هر یک از موارد خواهیم پرداخت و نیز علاوه بر ابعاد اقتصادی به بررسی سایر ابعاد پرداخته می شود.

ارتباط مؤلفه‌های تاب‌آوری در سیستم اقتصادی و صنعت بیمه به قرار زیر هستند:
الف) قابلیت اطمینان و اعتبار در سیستم اقتصادی و صنعت بیمه
ب) داشتن ذخیره مازاد در سیستم اقتصادی و صنعت بیمه
پ) هوشیاری و تدبیر در سیستم اقتصادی و صنعت بیمه
ت) واکنش به مخاطره در سیستم اقتصادی و صنعت بیمه
ث) احیاء در سیستم اقتصادی و صنعت بیمه

نویسنده: زینب خالوندی؛ دکترای اقتصاد

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا