معرفی کتاب | کتاب خشونت خانوادگی علیه زنان و کودکان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران: در بین تمامی نهادها، سازمانها و تأسیسات اجتماعی، خانواده نقش و اهمیت خاص و بسزایی دارد. تمامی آنان که در باب سازمان جامعه اندیشیده اند بر خانواده و اهمیت آن برای جامعه تأکید ورزیده اند. به درستی هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند، چنانچه از خانواده هایی سالم برخوردار نباشد. بی شبهه، هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید آمده باشد.
پدیده خشونت خانوادگی بر علیه زنان ریشه بسیاری از آسیب های فردی و اجتماعی تلقی می گردد، در تمامی کشورهای دنیا، توسعه یافته ما و در حال توسعه و در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی و گروههای سنی و شغلی متفاوت وجود دارد. تا چند دهه قبل تصور بر این بود که خشونت در خانواده خاص رخ میدهد. خانواده هایی که دارای مشکلات مادی، سطوح پایین فرهنگی و شرایط بحرانی مانند طلاق بوده اند، اما نتایج تحقیقات برخلاف تصور رایج نشان داد که خشونت در میان همه خانواده ها وجود دارد.

نتیجه خشونت خانوادگی نه تنها باعث ایجاد مشکلات فردی، بلکه عواقب سنگینی برای جامعه در بردارد.  روابط خشونت آمیز خانوادگی بر قربانی سبب می شود او در روابط اجتماعی خود با دیگران رفتار نابهنجاری داشته باشد.

قربانیان خشونت خانوادگی، در محیط خارج از خانه مانند مدارس، محل های کار و اصولاً در هر جایی که به شکل سازمان یافته با دیگران در ارتباط اجتماعی قرار دارند، با مشکلاتی مواجه اند و از نظر اجتماعی رفتار مناسبی ارائه نمی دهند، این افراد از نظر بهداشت و سلامت عمومی جامعه استعداد زیادی برای ابتلا به انواع بیماریها دارند.

در این کتاب تاریخچه، تعریف و طبقه بندی انواع خشونتها، انواع خشونت در خانواده طبق مشخصات قربانی، انواع دفاعها در برابر مسئولیت پذیری در قبال سوء رفتار، عوامل موثر بر ارتکاب خشونت، بررسی ویژگیهای روان شناختی مردان همسر آزار، عوارض و تبعات خشونت خانوادگی، علیه زنان .پیامدهاب روان شناختی .تاثیر سرمایه های اجتماعی بر خشونت و سلامت روان زنان .. . .
انواع نظریه های جامعه شناسی و روانشناختی، کودک آزاری؛ تاریخچه، تعریف، انواع، عوارض، تئوریها، راهکارها و پیشنهادات و … طرح و بررسی می گردد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا