مددکاری اجتماعی نظامی | Military Social Work

راهنمای مقدماتی برای مددکاری اجتماعی نظامی | نویسنده: کیتلین لویی [ارشد مددکاری اجتماعی_ دانشگاه استنفورد]

مددکاران اجتماعی نظامی با اعضای فعال خدمات نظامی و جانبازان و کهنه سربازان همکاری می کنند تا به آنها کمک کنند چالش های اجتماعی، احساسی، روانشناختی و خانوادگی خود را که در نتیجه کارشان با آنها مواجه می شوند، حل و فصل کنند. مددکاران اجتماعی نظامی همچنین برای خانواده های اعضای فعلی و سابق، خدمات مشاوره و حمایت ارائه می دهند و می توانند در مجموعه ای گسترده از محیط های مختلف کار کنند از پایگاه های نظامی و مراکز پزشکی گرفته تا مراکز امور جانبازان و کهنه سربازان.

پرسنل نظامی فعال و سابق می توانند با توجه به حرفه خود با چالش های روان شناختی و عاطفی منحصر به فردی از جمله انزوا، اضطراب، بی خوابی، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، افسردگی و نه محدود به اینها روبرو شوند. آنها همچنین ممکن است مشکلات اجتماعی و اقتصادی، خانوادگی و یا رفتاری مانند بیکاری و مشکلات مالی، درگیری های زناشویی، انزوا از محافل اجتماعی و سوء مصرف مواد را تجربه کنند. مددکاران اجتماعی نظامی به مددجویان خود کمک می کنند تا از طریق ترکیبی از مشاوره های فردی و یا خانوادگی، خدمات هدایت منابع، آموزش، و توسعه برنامه ها و ابتکارات به طور خاص با هدف خدمت به متخصصان نظامی و خانواده هایشان، به این مسائل رسیدگی کنند.

مددکاران اجتماعی نظامی می توانند به عنوان مددکاران اجتماعی مستقر در واحدهای نظامی فعال کار کنند و حتی می توانند در یک واحد کارکنان وظیفه فعال و یا رزرو خدمت کنند. آنها همچنین می توانند در شرایط غیر نظامی با اعضای نظامی خارج از خدمت یا کهنه سربازان یا جانبازانی که با آسیب های کار گذشته خود مواجه هستند، کار کنند. به طور معمول مددکاران اجتماعی نظامی شغل خود را از کار نزدیک با افراد و خانواده ها آغاز می کنند و با کسب تجربه بیشتر می توانند به موقعیت های رهبری و مدیریتی مانند مدیران برنامه و مدیران بهداشت روان پیشرفت کنند.

فایل متن کامل مقاله را از اینجا دریافت نمایید.

گردآوری و ترجمه: فاطمه محمدی؛ مددکار اجتماعی
انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا