کتاب اطلس محلات شهر ری منتشر شد

کتاب اطلس محلات شهر ری منتشر شدکتاب اطلس محلات شهر ری با بهره گیری از نظریه جامعه شناسی مردم مدار به طرح و آسیب شناسی ۱۷ محله شهر ری پرداخته است.

روش مورد استفاده نویسندگان کتاب مشاهده مشارکتی، ارتباط گیری و رویکرد مسئله یابی مشارکتی بوده است که در هر محله به ارزیایی ویژگی های جغرافیایی، جمعیت شناختی، ویژگی های اقتصادی و اجتماعی، منابع محلی، اطلاعات فرهنگی و آسیب شناسی مسائل اجتماعی پرداخته است.

کتاب یاد شده منبع ارزشمندی برای پژوهشگران و علاقمندان به شناخت مسائل اجتماعی در شهر ری است. این کتاب به همت جمعی از نویسندگان به نگارش در آمده و توسط انتشارات آرون منتشر گردید.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا