مددکاری اجتماعی تومورشناسی | مددکاران اجتماعی تومورشناس

یک مددکار اجتماعی تومورشناس متخصص مراقب سلامت است که خدمات روان شناسی به بیماران و خانواده ها و افرادی که با اثرات پنهانی یا واقعی تشخیص های سرطان مواجه هستند ارائه می دهد.

مددکاران اجتماعی در بخش تومورشناسی تشخیص و ارزیابی روان شناسی و درمانی را تأمین می کنند و برای بیماران و خانواده ها که به مکانیسم های مقابله با بیماری و طرح های از بین بردن و برطرف کردن اثرات بیماری می پردازند بستگی دارد. آن ها از آموزش های تخصصی خود استفاده می کنند تا برای مراجعانشان مراقبت خاص براساس روحیه، فرهنگ و سن آماده کنند. آن ها این دانش را برای درمان منحصر به فرد هر بیمار و خودکنترلی و برطرف کردن نیازهای مشخص بیماران به دست می آورند. ارزیابی جامع روان شناسی که آن ها انجام می دهند تضمین می کند که کودکان، بزرگسالان و بیماران سالمند خدمات مربوط به سن خود را دریافت می کنند. آن ها از تشخیص های روانپزشکی برای بیان کارهای تشخیصی درستی استفاده می کنند که استفاده شده است و برای تسهیل درمان و انجام طرح ها استفاده می کنند. آنان مانند حامیان بیماران هستند، با معرفی منابع برای نیازهای بیماران مانند حمایت اجتماعی و مساعدت مالی می پردازند.

مشارکت

این مددکاران اجتماعی ارتباط موثری با تأمین کنندگان مراقب سلامت که با نیازهای روانپزشکی و روان شناسی بیماران در ارتباط هستند حفظ می کنند. آن ها ارتباطات مثبت با همه بخش های بیمارستانی و مدیریتی برقرار می کنند تا مراقبت بهینه بیماران را فراهم کنند.

آن ها از بیماران در تمام مراحل تشخیص و درمان برای فهم واضح حمایت می کنند. آن ها با پزشکان، پرستاران و تیم های درمان برای ایجاد و تحویل طرح درمانی بیماران به فعالیت می پردازند. مددکاران اجتماعی به آموزش بیماران و خانواده هایشان می پردازند تا اطمینان حاصل کنند بهترین نتایج درمانی به دست می آید. مددکاران اجتماعی بالینی مدارک لازم و مجوزدار را برای فعالیت در این حوزه دارند. آن ها همچنین اطلاعات بالینی برای ارجاع به نمایندگی های بیرون را تهیه می کنند.

طرح ترخیص

یکی از وظایف اصلی مددکاران اجتماعی طرح ترخیص است. آن ها اطلاعات مربوط و خدمات ارجاع برای بیماران، مراقبین و خانواده های مربوط به منابع عمومی و نمایندگی های ایالتی را فراهم می کنند.

آن ها تعداد زیادی از بیماران که به پیگیری دائمی و ارتباط با مراجعان خارجی نیاز دارند را مدیریت می کنند.

مددکاران اجتماعی با اطلاعات و دانش به روز معیارهای شایستگی برای خدمات عمومی و تخصیص منابع مشرف هستند.

این مددکاران اجتماعی روابط موثر کاری با سرویس های اجتماعی برقرار می کنند و ارتباط اولیه با منابع خصوصی ایالتی و کشوری برای تسهیل طرح های مرخص کردن بیماران که به مراقبت کمتری نیاز دارند برقرار ی کنند.

آن ها طرح های مرخص کردن به موقع را برای بیماران با توجه به نیازهای خاص توسعه می دهند.

مستندسازی

مددکاران اجتماعی مستندات به موقع صحیح و کوتاه و شفاف در پرونده الکترونیکی بیماران براساس سیاست های گروه و ایالت تهیه خواهند کرد. آن ها باید مستندات محکم و شفاف براساس تشخیص و ارزیابی روزانه بیماران نگهداری کنند تا براساس آن، پزشک مراقب سلامت با تشخیص اولیه روان شناسی برای پیشنهاد طرح مراقب قراردادهای هم زمان بیمه و تلاش های برنامه ریزی شده، ترخیص را مستندسازی کنند. آن ها باید بانک اطلاعات امن برای ارتباط ویژه با بیماران و خانواده های شان تامین کنند. مددکاران اجتماعی تومورشناسی باید راه های مستندسازی را دنبال کنند.

برنامه حمایت

مددکاران اجتماعی در حوزه تومورشناسی از اعضای مراقب سلامت هستند که وظایف مدیریت را انجام می دهند که شامل بررسی سودمند، اصلاح کیفیت و فعالیت های توسعه منابع اجتماعی است.

آن ها در جلسات اجتماعی و کمیته اداری شرکت می کنند. مددکاران اجتماعی ارشد مراحل و روش های مراقبت بیماران را توسعه می دهند. آن ها همچنین منابع را هماهنگ می کنند و روابط کارکنان را با بخش های دیگر در بیمارستان هماهنگ می کنند.

مددکاران اجتماعی آموزش روان شناسی و چشم انداز تامین کنندگان مراقبت سلامت تحت امر و اعضای تیم را فراهم می کنند. همچنین برای رهبران آموزش تحلیل می کنند مبنی بر اینکه قوانین مربوط به طرح های ترخیص و درمان بسیار تاثیرگذار هستند.

روان شناسان اجتماعی تومورشناسی به یک کارشناسی از یک مدرسه معتبر مددکاری اجتماعی نیازمند هستند.

گردآوری و ترجمه: زینب خلیلیان؛ مددکار اجتماعی، کارشناس ارشد مشاوره
انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا