سونامیِ سرطان

گاهی وضعیت پیش آمده برای کسانی که دچار آسیب می شوند، به شکلی حلزونی آنها را درون آسیبهای بعدی می کشاند. در این مثلثِ اقتصادی- روانی و زیستی، افراد، مستعد انواع اختلالات روانی و جسمی می شوند که بازتاب آن جامعه ای نا امید، عصبانی و بیمار است.
پیوند عوامل روانشناختی و سلامتی جسمانی، خیابانی دوطرفه است که هر یک بر دیگری اثر می گذارد.
بدن ما که وجودی هوشمند است و هر سلولش بر روند حیات آگاه است، در مواجهه با هر آنچه که غیر طبیعیست، دچار سردرگمی می شود. با مزمن شدن این روند هرج و مرج در سلولها، بیماری افسارگسیختهٔ سرطان نمود پیدا می کند. اگرچه علم پزشکی در درمان این بیماری به دستاوردهای ارزشمندی دست یافته، اما آموزش و پیشگری، همیشه بر درمان ارجحیت داشته است.
فشارهای غیر قابل کنترل بر فرد در محیط و نیز موانع ابراز طبیعیِ هیجانات و از سویی دیگر محصولات غذایی تهی از کیفیت و حاویِ نگهدارنده ها و افزودنیهای شیمیایی، بر آشفتگی هوشمندیِ حاکم بر سلولها می افزاید.
روانشناسانِ تندرستی بر این باورند که سلامتی یک موفقیت شخصی است که با عوامل بسیاری مرتبط است. آگاهی از این عوامل، خود در پیشگیری از بیماری حائز اهمیت است. در واقع اختلالات روانی- فیزیولوژیکی، حالات جسمانی هستند که در آنه‍ا حوادث پر معنای روانشناختی بطور تنگاتنگی با نشانه های بیماری مرتبط هستند‌. مشخصهٔ این حالات جسمانی درد، هرج و مرج در تقسیم سلولها، آسیب و در نهایت تخریب واقعی بافته است. در واقع بیماری یک راهنمای درون است که اشاره بر نوعی عدم تعادل حیاتی در نقطه ای از اعماق وجود ما دارد،
نوعی تعبیر و تفسیر اشتباه از حقیقت پیرامون … و بخش قابل توجهی از این عدم تعادل مربوط به محیط است که به شکل فشارهای روانی، تغذیهٔ غیر استاندارد، عدم تحرک و ورزش، نبود نشاط و آرامش، آلودگیهای هوا، صوتی و پارازیتی و … که در کل، سبک زندگیِ ما را شکل می دهد، جزئی از زندگی ما می شود‌ که هم ناشی از عدم آگاهی و اطلاعات است و هم شکلی تحمیلی برای زیستن ناگزیر مردم است که به خاطر شرایط اقتصادی به آنها تحمیل می شود.
بازتاب این زیست ناقص، جامعه ای است که در آن سرطان همچون یک سرماخوردگی ساده همه گیر شده و کل خانوادهٔ بیمار را درگیر آن می کند.
بالا‌ترین مسئولیت در این زمینه متوجهٔ کسانیست که مدعی مدیریت جامعه هستند و قاعدتاً بایستی دغدغه مند باشند.

نویسنده: مرضیه ذاکری؛ مددکار اجتماعی
سلسله یادداشتهای ابعاد اجتماعی و روانشناختی بیماری سرطان
انتشار یافته در مجموعه رسانه ای مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا