سخنرانی دکتر آزاد دارابی به عنوان نماینده سمنها و مراکز غیر دولتی در همایش مسئولیت اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه

سخنرانی دکتر آزاد دارابی به عنوان نماینده سمنها و مراکز غیر دولتی در همایش مسئولیت اجتماعی کرمانشاه

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ در این‌ همایش یک روزه که با حضور دکتر محسنی بندپی (ریاست سازمان بهزیستی کشور و مشاور وزیر)، معاونت توابخشی سازمان و مشاور امور بانوان ریاست سازمان، مدیرکل بهزیستی کرمانشاه، مشاوره استاندار، مدیر کل امور اجتماعی استانداری، مدیرکل تعاون و رفاه، معاونین اداره کل، کارشناسان ستادی و نمایندگان مجلس برگزار شد، دکتر آزاد دارابی (مددکار اجتماعی) به اهمیت و ضرورت مسئولیت پذیریِ اجتماعی و نقش آن در ارتقاء سرمایه اجتماعی و ارتباط این مهم با آسیبهای اجتماعی و همچنین نقش سازمان های مردم نهادِ سازمان بهزیستی به عنوان اصلی ترین متولی سلامت اجتماعی مطالب لازم را ارائه نمودند.

قابل به ذکر است در مشروح این سخنرانی نقش حساس مراکز و سازمانهای غیر دولتی با توجه به بیشترین ارتباطی که با مردم و اجتماعات محلی دارند تبیین گردید.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا