گزارش جلسه انجمن مددکاران اجتماعی استان گیلان با اداره آموزش و پرورش استثنایی

در مورخ بیست و یکم مهرماه جلسه هم اندیشی شعبه استانیِ انجمن مددکاران اجتماعی ایران (گیلان) با سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان صورت پذیرفت.

در آغاز جلسه مدیریت اداره آموزش و پرورش استثنایی (خانم کریمی) ضمن استقبال از انعقاد تفاهم‌نامه فی مابین انجمن مددکاران اجتماعی ایران با سازمان آموزش و پرورش استثنایی، بر لزوم اجرایی شدن تعهدات دو طرف تأکید نمودند و با معرفیِ اجمالیِ خدمات تخصصی سازمان و جمعیت هدف آن، خواهان گسترش خدمات و کمک به ارتقاء کمی و کیفی آن در سطح استان شدند. قابل به ذکر است در ادامه مسئول استانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان گیلان (خانم راد) نیز ضمن تبیین اهداف کلیِ انجمن مددکاران و تأکید بر تخصصی بودن و عام المنفعه بودن خدمات انجمن مددکاران در سطح کشور، بر همکاری کامل اعضاء انجمن در راستای تحقق اهداف مورد نظر تأکید نمودند.

شایان ذکر است پس از بحث و تبادل نظر کارشناسانِ دو طرف و اعلام آمادگی کامل طرفین، جلسه مذکور با اهداء یک جلد کتاب گنجینه از سوی انجمن مددکاران اجتماعی گیلان به همکاران سازمان آموزش و پرورش استثنایی به اتمام رسید.

آقایان میلاد بسطامی و مهدی مظلوم از اعضاء انجمن مددکاران و آقای رستمی، خانمها انتصاری و یوسفی از کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی از حاضرین این جلسه بوده اند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا