بیانیه حسن ختام سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران

بیانیه حسن ختام سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران

مواد مخدر؛ اعتیاد؛ درمان اعتیاد؛ بهبودی؛ لغزش؛ حمایت؛ معتادان بهبودیافته؛ حمایت اجتماعی و …

بیانیه حسن ختام کارزار مددکاران: سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران با موضوعیت ضرورت حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته، با حضور و مشارکت درخور توجهی از مددکاران اجتماعی فعال در حوزه های مختلف اجتماعی اجرا شد.

بیانیه حسن ختام کارزار مددکاران

*** اجرای این کارزار رسانه ای از طریق نشر همزمان یادداشتها و مقالات مربوطه، به دو زبان فارسی و انگلیسی و در ۱۲ وبسایت فعال در حوزه مددکاری اجتماعی (شامل ۸ سایت مستقل فارسی و ۴ سایت انگلیسی از شاخه های تعدادی از سایتهای فارسی همراه ) محقق گردید.
*** در اجرای این کارزار رسانه ای، از پتانسیلهای موجود در فضای مجازی در حوزه شبکه های اجتماعی به شکل مطلوبی استفاده شد. بطوریکه مقالات و یادداشتهای مربوطه، همزمان با انتشار در سایتهای فارسی و انگلیسی همراه، بصورت گسترده ای در شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی و خصوصاً در گروه های انگلیسی زبان مددکاری اجتماعی معتبر انتشار یافتند.
*** اجرای قدرتمند و با ثبات سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران، جلوه ای دیگر از راستین وحدت مددکاران اجتماعی ایران بود. همان راستین وحدتی که حدوداً سه سال است در حوزه مددکاری اجتماعی ایران بصورت محسوسی بوجود آمده است و در مقاطع زمانی ای همچون اجرای چنین کارزار های رسانه ای به وضوح قابل رویت، تحلیل و ارزیابی می باشد.

و آنچه باعث اجرای سومین کارزار رسانه ای تحت این عنوان ( ضرورت حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته ) شد چه بود؟

۱- ما بر این باوریم که ارتباط تنگاتنگی مابین اعتیاد؛ بهبودیافتگی و مبارزه واقعی با موادمخدر وجود دارد.
۲- ما بر این باوریم که ” کمک به حفظ و استمرار پاکی معتادان بهبودیافته، بخش اصلی و جدایی ناپذیر پروسه بسیار وسیع مبارزه با موادمخدر و مسلماً اعتیاد تلقی می گردد.
۳- ما بر این باوریم که بازگشت پذیری آسان بهبودیافتگان به سمت و سوی اعتیاد و در واقع زندگی سخت و بیمارگونه گذشته ( تحت هر عنوان حتی عناوین حل شده ای همچون لغزش در مسیر بهبودی )، تمامی تلاشهای صورت یافته در مسیرهای مختلف آموزشی، پژوهشی و خصوصاً پیشگیری ( در سطوح و اشکال مختلف ) را خنثی و زیر سوال خواهد برد.
۴- ما بر این باوریم که معتادان بهبودیافته بخشی جدایی ناپذیر از جامعه ما هستند که باید جهت قادرسازی این یخش از جامعه، تفکرات- برنامه ریزیها و سیاست گذاریهای بسیار عملیاتی و تأثیرگذاری داشته باشیم.
۵- ما بر این باوریم که همانطور که نجات یک معتاد، نجات یک جامعه است، بازگشت یک بهبودیافته نیز نابودی یک جامعه تلقی می گردد و بس. و یقیین بدانید زمانی که به این باور رسیدیم و این ارتباط را قلباً ( نه زباناً ) درک نمودیم، خواهیم توانست با معضل اعتیاد مبارزه ای همه جانبه و واقعی داشته باشیم.
۶- ما بر این باوریم که توجهات و تدابیر اتخاذ شده مسوولین و سازمانهای دولتی و غیردولتی در جهت توانمندسازی شغلی و اقتصادی معتادان بهبودیافته خوب، قابل تقدیر و تحسین است اما به هیچ عنوان کافی نبوده و نیست.
۷- ما بر این باوریم که حفظ گمنامی بهبودیافتگان از بیماری اعتیاد شرط اصلی کمک به آنان است و در غیر اینصورت با توجه به موانع قطور فکری و فرهنگی جامعه ما، امکان پذیرش واقعی در شرایط فعلی وجود ندارد و الزاماً باید در این خصوص برنامه ریزی هایی بسیار قوی در مسیر حل و رفع انگ اجتماعی و متعاقباً پذیرش همه جانبه اجتماعی را برای آنان داشته باشیم.

۸- ما بر این باوریم که انگ اجتماعی یکی از اصلی ترین عوامل بازگشت پذیری و عود بیماری بهبودیافتگان است. و پاسخی برای این سوال مهم بیابیم که “ما در جهت حل این مبحث بزرگ و زیر پوست ذهنی جامعه مان چه کرده ایم؟ ”
۹- ما باید به این نتیجه رسیده باشیم و یا برسیم که به نسبت و موازات گرفتار شدن افراد جامعه در اقشار مختلف سنی، جنسی، تحصیلی و طبفاتی و … به بیماری اعتیاد، به همان نسبت نیز آمار قابل توجهی از افراد خسته و رها شده از چنگال اعتیاد داریم که به طرق مختلف بدنبال درمان قطعی و رهایی واقعی هستند تحت عنوان معتادان بهبودیافته. همانطور که برای گروه اول ستادی تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر داریم، برای گروه دوم نیز می بایست بنیادی دولتی و یا نیمه دولتی مستقل در جهت ساماندهی و توانمندسازی آنان داشته باشیم. و این مکمل واقعی پروسه مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.
۱۰- ما از عدم حضور جدی و محسوس و قانونمند جامعه متخصصین مددکاری اجتماعی در مسیر درمان اعتیاد نگران و ناراحتیم.
۱۱- ما معتقدیم که درمان اجتماعی معتادین به موادمخدر، بخش بسیار مهم و اجتناب ناپذیر روند درمان واقعی این بیماری محسوب می گردد و در حال حاضر چیزی تحت این عنوان در مسیر درمانی بیماران اعتیاد لحاظ نگردیده است.
۱۲- جامعه مددکاران اجتماعی ایران در پروسه های مختلف درمان اجتماعی معتادین به مواد مخدر و خصوصاً بهبودیافتگان حرفهای بسیاری برای گفتن دارند و لازم است با مدنظر قرار دادن ضرورت محقق شدن درمان اجتماعی بیماران اعتیاد، از پتانسیلهای انکار ناپذیر این جامعه تخصصی بهره برداری و استفاده بهینه بشود.

و همراهان ما در این کارزار رسانه ای …

بدینوسیله از حمایت و همراهی یکایک مدیران محترم وبسایتهای دوازدهگانه، مسوولین، اساتید، همکاران و دانشجویان محترم به جهت مشارکت همه جانبه در مسیر اجرای این کارزار رسانه ای که به مدت ۳۰ روز کاری به طول انجامید قدردان و سپاسگزاریم.
جناب آقای دکتر محمدرضا ایروانی : مدیریت محترم وبسایت مددکاری اجتماعی ۲۰۱۲
جناب آقای احمدعلی جبارزاده : مدیریت محترم وبسایت کلینیک مددکاری اجتماعی آیدا
جناب آقای مهدی فلاحی : مدیریت محترم وبسایت کلینیک مددکاری اجتماعی پونا
جناب آقای امین موحدی : مدیریت محترم وبسایت تخصصی مددکاران اجتماعی ایران
سرکار خانم مینا آروانه: مدیریت محترم اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران
سرکار خانم مهری فتایی: مدیریت محترم وبسایت کلینیک مددکاری اجتماعی شمس کریمان
سرکار خانم کبری راد آج پیشه : مدیریت محترم وبسایت کلینیک مددکاری اجتماعی سفیر سلامت
سرکار خانم طیبه جعفری : وبسایت کلینیک مددکاری اجتماعی نوید زندگی
جناب آقای سید احمد رحیمی : ریاست محترم کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور
جناب آقای دکتر همایون قسمتی
سرکار خانم دکتر فاطمه جعفری
سرکار خانم فرزانه فخارزاده
سرکار خانم مریم سیاه پوش
جناب آقای سجاد مجیدی پرست
جناب آقای محمدرضا مقدسی
سرکار خانم فرشته محمدی سقایی
جناب آقای حامد علمایی
جناب آقای مرتضی دانایی فر
سرکار خانم مریم پرمحمدی آذر
جناب آقای آرش توکلی
سرکار خانم گلفام سیف
سرکار خانم صابره صادقی
سرکار خانم پونه امام شوشتری
سرکار خانم مینا نورالهی
سرکار خانم کتایون حاجی پور
سرکار خانم سبا رضازاده
سرکار خانم تارا خیاط زاده

تیم ترجمه / واحد بین الملل وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران :
سرکار خانم مهدیه سبحانی – سرکار خانم پونه امام شوشتری – جواد طلسچی یکتا

تشکر ویژه:

در پایان از همراهی صمیمانه، زحمات و تلاشهای بیدریغ سرکار خانم مهدیه سبحانی ( عضو تیم بین الملل وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران ) ، به جهت تلاش بی وقفه در ترجمه مطلوب مقالات و یادداشتهای سومین کارزار رسانه ای به زبان انگلیسی تقدیر و تشکر بعمل می آید.

جواد طلسچی یکتا
دبیر کمیته اجرایی سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا