کلینیک های مددکاری اجتماعی؛ بازوان اجرایی و شرکای سازمان بهزیستی

جزییات دیدار اعضای هیأت مدیره کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان تهران با مدیرکل و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان که در روز دوشنبه، مورخ ۱۳ دی ماه سال ۹۵ صورت پذیرفته است حاوی نکات و مباحث مهم و کلیدی (چه برای مجموعه مراکز مددکاری اجتماعی استان تهران و چه کل کشور) می باشد که با هدف اطلاع رسانی به مخاطبین این جامعه صنفی تخصصی منتشر می گردد.

کلینیک های مددکاری اجتماعی بازوان اجرایی و شرکای سازمان بهزیستی

اصغر باقری ضمن ابراز خرسندی از فعالیت صنف های اجتماعی بویژه کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان تهران، عنوان نمودند که وجود و فعالیت این اصناف در سطح جامعه نشان دهنده توسعه مدنیِ جامعه است و دیدگاه بنده به عنوان مدیرکل بهزیستی استان تهران، نگاه همکاری و همراهی می باشد و به فعالیت کلینیک های مددکاری باور و اعتقاد دارم، دغدغه کلینیک های مددکاری و صنف های اجتماعی باید افزایش قدرت اجتماعی در راستای شناسایی، آگاه سازی، پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی باشد چرا که بهزیستی به عنوان اُرگان دولتی توان لازم از لحاظ مالى و نیروی انسانی جهت حل یا کاهش آسیبهای اجتماعی ندارد و لازم است که کارها به بخش خصوصی و شرکای اجتماعی ما که همان کلینیک های مددکاری اجتماعی هستند واگذار شود و دولت با نقش تسهیلگری و روان سازی انجام فرآیند کارها را بر این حوزه آسان نماید.
باقری ضمن بیان موارد عنوان شده افزودند تا زمانی که بعنوان مدیرکل سازمان بهزیستی استان تهران فعالیت دارند در تمامی شرایط، کنار و همراه با کلینیک های مددکاری اجتماعی می باشند و این موضوع برای تمامی حوزه ها و مدیران سازمان صدق می کند که همراه و تسهیلگر فعالیت های اجتماعی باشند چرا که هدف ما هدف مشترک است، تلاش ما در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم با اولویت گروه هدف سازمان می باشد.
در دیدار جداگانه کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان تهران با معاون امور اجتماعی بهزیستی استان، ایشان نیز تأکید بر همکاری و تعامل دوسویه بین بهزیستی و کلینیک های مددکاری اجتماعی داشتند.
دکتر احمد خاکی ضمن ابراز ناراحتی از شکافی که بین سازمان بهزیستی و کلینیک های مددکاری اجتماعی وجود دارد عنوان نمودند که تلاش موثر برای بازسازی این فضا و افزایش اعتماد بین دو حوزه باشد و سازمان بتواند شرکای اجتماعی خود را جذب و حفظ نمایید چرا که همکاری بین این دو بخش یک سود دو طرفه است.
دکتر خاکی در ادامه افزودند در اکثر فعالیت هایی که سازمان به کلینیک های مددکاری اجتماعی واگذار نموده است علاوه بر اینکه منجر به کاهش هزینه های مالی سازمان شده است کارها با کیفیت بهتری انجام شده است.
ایشان اعلام نمودند که نگاه به کلینیک های مددکاری اجتماعی باید نگاه تخصصی و توانمندانه باشد و اگر در سطوح مختلف سازمان و حوزه اجتماعی نگاهی غیر از این وجود دارد بهتر است که اصلاح شود و برای افزایش کیفیت فعالیت های اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی سازمان و کلینیک ها همراه و با تفکر همکاری نه تفکر رقابتی در کنار هم باشند.
در این دیدار نیز اعضای هیأت مدیره کانون ضمن بیان گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در کانون، به بررسی وضعیت فعالیت و ارتباط کلینیک ها با سازمان پرداختند و خواستار این بودند که آسیب شناسی از وضعیت موجود کلینیک های مددکاری اجتماعی صورت گیرد و اینکه گاهی اوقات تبعیض های صورت گرفته در واگذاری طرحها توسط سازمان به کلینیک ها منجر به فربه تر شدن تعداد محدودی کلینیک می شود که همین موضوع زمینه های دلسردی و حتی تعطیلی سایر کلینیک ها را فراهم می آورد، کانون کلینیک های مددکاری خواستار رفع تبعیض سازمان در واگذاری طرح ها و همچنین با شناختی که کانون از فعالیت کلینیک های مددکاری استان تهران دارد سازمان از مشارکت کانون در واگذاری طرح ها استفاده نماید.
در صدور پروانه فعالیتهای جدید حتماً مصاحبه تخصصی صورت گیرد و همچنین کانون در صدور و تأسیس کلینیک های مددکاری جدید مشارکت داشته باشد تا صرف داشتن تحصیلات مددکاری منجر به تأسیس کلینیک نشود و به سمت تاسیس کلینیک های توانمند پیش رفت.
یکی دیگر از مواردی که جز مطالبات کانون از سازمان بهزیستی بود واریز یارانه و اعتبارات مربوط به کلینیک ها بطور مستقیم از استان به حساب کلینیک ها بوده که علاوه بر اینکه این کار موجب تسریع در کار می شود منجر به این می شود که کلینیک ها از پرداخت مالیات مربوط به اعتبارات معاف شوند.
همچنین کانون خواستار عودت چکهای ضمانت کلینیک ها بابت طرح های انجام شده بود که بصورت امانت در معاونت اجتماعی سازمان می باشد.
هماهنگی بین بخشها و ادارات بهزیستی شهرستان با بهزیستی استان تهران در برخورد با کلینیک ها از موارد دیگری بود که کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان تهران در این ملاقات عنوان نمود، چرا که به این امر اعتقاد دارد کلینیک های مددکاری سرمایه اجتماعی سازمان بهزیستی می باشد و وجود روحیه همکاری و مشارکت در این دو حوزه منجر به افزایش کیفیت فعالیت های اجتماعی می شود و این هدف مشترک سازمان و کلینیک ها می باشد.
در پایان نیز دکتر خاکی بر همکاری و دیدار منظم اعضای هییت مدیره کانون با معاونت امور اجتماعی استان تهران تأکید، قول مساعدت و پیگیری مطالبات کانون را داشتند و عنوان نمودند نه بخاطر سمت خود که بخاطر اعتقاد خود به کار جمعی و فعالیت کلینیکهای مددکاری اجتماعی تا زمانی که در سازمان بهزیستی حضور دارند حافظ منافع کلینیک های مددکاری اجتماعی می باشند.
همچنین قرار شد نشست آموزشی مشترکی بین معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان با کانون کلینیکهای مددکاری برای کلینیک های مددکاری استان تهران برگزار شود.

منبع: روابط عمومی کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان تهران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا