بررسی نقش حمایت­های عاطفی اجتماعی خانواده در اعتیاد به موادمخدر جوانان

بررسی نقش حمایت­های عاطفی اجتماعی خانواده در اعتیاد به موادمخدر جوانانبررسی نقش حمایت­های عاطفی اجتماعی خانواده در اعتیاد به موادمخدر جوانان

( مطالعه موردی؛ جوانان مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد کلینیک تهران)

چکیده: اعتیاد عامل بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و نابسامانی‌های خانوادگی و فردی است. با توجه به فراگیر شدن پدیده اعتیاد و افزایش آمار معتادان در سطح کشور و تأثیرات سوئی که این مسئله بر فرد، خانواده و جامعه می‌گذارد و نگرانی و دغدغه‌های خانواده ‌هایی که شدیداً به فکر سلامت روحی و جسمی فرزندان و اعضاء خانواده خود بوده و حفظ و بنیان خانواده را با ظهور و بروز اعتیاد در جامعه در معرض خطر می‌‏بینند، محققان را بر آن داشت تا در این کار تحقیقاتی به بررسی نقش حمایت­های اجتماعی عاطفی خانواده در گرایش جوانان به اعتیاد بپردازند و راهکارهایی نیز ارائه نمایند. پژوهش حاضر با روش کمّی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه، تعداد ۱۰۰ نفر از مراجعه کنندگان به کلینیک ترک اعتیاد تهران را با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار داد. نتایج حاکی از ارتباط معنادار و مثبت میان متغیرهای ارتباط عاطفی (۴۲۲/۰)، اختلاف و ناسازگاری (۵۳۶/۰)، نظارت و کنترل (۳۵۷/۰)، اعتیاد اعضای خانواده (۱۷۳/۰) و میزان تحصیلات (۳۴۷/۰) می­باشد که متغیر اختلاف و ناسازگاری والدین بیشترین شدت همبستگی را دارا می­باشد. همچنین بین دو متغیر جنسیت و گرایش به اعتیاد رابطه معناداری مشاهده نگردید.

واژگان کلیدی: اعتیاد، خانواده، حمایت عاطفی، حمایت اجتماعی.

جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

نویسنده: رابعه حیدری زاده؛ مددکار اجتماعی

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا