کلینیک های مددکاری اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار چه اقدماتی انجام می دهند؟

کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور
 اقدامات انجام شده توسط کلینیک های مددکاری اجتماعی درارتباط با زنان سرپرست خانوار
 1. مطابقت مدارک داخل پرونده (کپی شناسنامه – کپی کارت ملی و طلاق نامه) با اصل آن
 2. درج مدارک ( طلاقنامه و گواهی از کار افتادگی) در پرونده
 3. استعلام از کمیته امداد، تامین اجتماعی، بنیادشهید و مؤسسات خیریه
 4. گزارش مشروح اطلاعات خانوار
 5. تکمیل فرم تعهدنامه محضری متقاضی
 6. انجام بازدید از منزل پرونده های تحت پوشش(پرونده های قابل بازتوان هر شش ماه یکبار و پرونده های غیر قابل بازتوان هرسال یکبار )
 7. درج گزارش مددکاری اجتماعی و گزارش بازدید منزل در پرونده (پرونده های قابل بازتوان هر شش ماه یکبار و پرونده های غیر قابل بازتوان هرسال یکبار )
 8. تکمیل فرم کمیته محلی
 9. تکمیل فرم کمیته شهرستان
 10.  تکمیل فرم برقراری، تمدید، تغییرو قطع مستمری
 11.  تکمیل فرم مصادیق توانمندسازی
 12.  تکمیل فرم آماده سازی شغلی
 13.  تکمیل فرم ثبت اطلاعات مددجویان
 14.  تکمیل فرم خلاصه اطلاعات پرونده
 15.  تکمیل فرم کارت مالی
 16.  پرداخت کمک هزینه تحصیلی
 17.  پرداخت کمک هزینه دانشجویی و ثبت اطلاعات دانشجویان در سایت سازمان
 18.  پرداخت حق بیمه کارفرمایی
 19.  پرداخت حق بیمه خویش فرمایی
 20.  تشکیل پرونده خوداشتغالی
 21.  برقراری بیمه خدمات درمانی
 22.  مشاوره و مصاحبه فردی و ارائه خدمات مددکاری گروهی و جامعه
 23.  پرداخت کمک هزینه درمان
 24.  پرداخت کمک هزینه مسکن
 25.  پرداخت کمک هزینه زندگی
 26.  پیگیری مراحل معافیت سربازی برای فرزندان مددجو
 27.  پیگیری جهت شرکت مددجویان در کمیسیون از کار افتادگی استان
 28.  پیگیری جهت اشتغال و کاریابی ( کار درمنزل، پرستاری و … )
 29.  تکمیل فرم آمار ماهیانه جهت دریافت یارانه پرونده ها
 30.  آماده سازی مددجویان جهت تشکیل پرونده خود اشتغالی از طریق ( معرفی به فنی وحرفه ای جهت دریافت مدارک فنی و حرفه ای و یا دریافت جواز کسب )
 31.  برگزاری کلاس فنی و حرفه ای ( کیف دوزی و چادر دوزی و پرورش قارچ و….)
 32.  انجام مشاوره فردی  جهت کلیه پرونده های تحت حمایت کلینیک توسط روانشناس
 33.   پرداخت وام از طریق مشارکت ها
 34.  معرفی مددجویان جهت دریافت وام از بانکهای مختلف
 35.  معرفی مددجویان جهت دریافت لوازم کمک توانبخشی (سمعک، عصا، واکر و ویلچر )

 

فعالیتهای مربوط به گروههای همیار

 • شناسایی و استعداد یابی افراد تحت حمایت جهت تشکیل گروههای همیار
 • آموزش مهارتهای لازم با همکاری سازمان فنی و حرفه ای
 • آموزش از طریق جلب حمایت افراد مجرب و صاحب فن
 • برگزاری نمایشگاه از محصولات تولیدی گروههای همیار به مناسبتهای مختلف
 • بازتوانی گروههای همیار و یا اعضای گروه
 • پرداخت وام به اعضای گروه
 • پیگیری مستمر فعالیتهای گروههای همیار توسط مددکاراجتماعی مربوطه

 

گردآوری: خانم عفت محمدامینی. کلینیک مددکاری اجتماعی همراه. محلات
منبع: روابط عمومی وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا