گزارش بیست و سومین میزگرد مجازی مددکاری اجتماعی ایرانیان

تعریف مددکاران اجتماعی از مسئولیت اجتماعی چیست و چه مولفه‌هایی برای آن در نظر می‌گیرند و وظایف آن برای ارتقاء مسئولیت اجتماعی در بین افراد جامعه چیست؟

نتایج مباحثه گروهی شماره(۲۳): تعریف مددکاران اجتماعی از مسئولیت اجتماعی چیست و چه مولفه‌هایی برای آن در نظر می‌گیرند و وظایف آن برای ارتقاء مسئولیت اجتماعی در بین افراد جامعه چیست؟

امروزه گسترش نظام شهر نشینی و پیچیده شدن هر چه بیشتر روابط در قالب نقش های متعدد باعث شده است تا مسئولیت اجتماعی، به یک موضوع مهم در حوزه علوم اجتماعی در جامعه کنونی تبدیل گردید. موضوعی که در حوزه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی نیز قابل توجه و بررسی است. رفتار مسئولانه افراد در برابر جامعه خود از شاخص‌های انسان سالم است. مسئولیت اجتماعی به بخشهای خاصی از جامعه مربوط نمی‌شود بلکه کلیه افراد جامعه را در بر میگیرد. مسئولیت اجتماعی بیانگر احساس و عملی است که افراد در چارچوب موقعیت ها و نقشهای خود  بطور آگاهانه و آزادنه نسبت به امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و …. از خود بروز می‌دهند. این مفهوم که به تعهد، وظیفه و تعلق افراد و گروهها اشاره دارد مورد توجه محققان علوم اجتماعی میباشد. جامعه شناسان کلاسیک چون دورکیم، وبر و زیمل از جمله مسائل جوامع مدرن  را فردگرایی افراطی و کاهش اخلاق جمعی و اختلال در مسئولیت پذیری عنوان کرده‌اند. به نظر آنها مشارکت جمعی، احساس تعلق، تعهد و مسئولیت پذیری اجتماعی امروزه در چالش با نوع مخرب فردگرایی قرار گرفته اند. حال این سئوال مطرح است که تعریف مددکاران اجتماعی بعنوان یکی از گروههای محققان اجتماعی از مسئولیت اجتماعی چیست و چه مولفه هایی برای آن در نظر می‌گیرند و وظایف آن برای ارتقاء مسئولیت اجتماعی در بین افراد جامعه چیست؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش؛ در فضای مجازی این سوال در جمع ۴۳۸نفری از جامعه مددکاران اجتماعی ایران که شامل اساتید این رشته، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، مددکاران اجتماعی شاغل در ادارات و سازمانهای مختلف و سایر صاحب نظران مطرح شد. و نتایج مباحثه گروهی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی گرینهایم ولاندمن (۲۰۰۴)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل پاسخ ها کُدهای اولیه استخراج گردید. این کُدها در طی فرآیند تجزیه و تحلیل در دو گروه  مفاهیم اصلی و مفاهیم فرعی به شرح ذیل قرار گرفتند.

جهت دریافت جداول و متن کامل این مطلب اینجا کلیک کنید.

تحلیل و ارزیابی: پروانه خفتان؛ عضو تیم تخصصی مددکاران اجتماعی ایرانیان
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا