سازمان نظام مددکاری اجتماعی؛ اهداف، ویژگیها، فعالیتها و اختیارات

مقدمه

برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مددکاران اجتماعی در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف اجتماعی مندرج در قوانین بالادستی در سطح کشور سازمان نظام مددکاری اجتماعی باید تشکیل شود. بدین منظور شکل گیری ارکان نظام در سطوح استانی و شهری نیز مورد نیاز است.

 

اهدافی که نظام مددکاری اجتماعی می تواند دنبال کند به شرح زیر می تواند باشد: 

 • مددکاران اجتماعی کارشناس ارشد در رأس هرم امور اجتماعی از جمله سلامت اجتماعی، کاهش آسیب های اجتماعی و … قرار گیرند.
 • کارشناسان مرتبط در حوزه اجتماعی در سطوح میانی و بدنه هرم امور اجتماعی در کشور را تشکیل دهند.
 • یک اجتماع حرفه‌ای مولّد ثروت و رفاه که قادر است تا دانش و اطلاعات مرتبط با حرفه را برای اعضای خود به روز نماید.
 • توسعه سالم فضاهای زیستی و اجتماعی به کمک وزارت خانه ها، نهادها، سازمان ها (اعم از دولتی و غیردولتی) با تاکید بر رویکرد سلامت اجتماعی و ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی در کشور توسط سازمان نظام مددکاری اجتماعی مدیریت شود.
 • با بررسی توان کارشناسان در حوزه اجتماعی در سطح ملی و منطقه‌ای امکان ارتقاء و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین المللی فراهم می گردد.

 

از خصوصیات و ویژگی های سازمان نظام مددکاری اجتماعی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • سازمان نظام مددکاری اجتماعی دربرگیرنده تعاملات و ارتباطات (رسمی و یا غیررسمی) میان نهادها به ویژه نهادهای اجتماعی است.
 • سازمان نظام مددکاری اجتماعی دربرگیرنده جریان منابع فکری میان نهادهاست.
 • تجزیه و تحلیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی به منظور ارزیابی و پایش به عنوان منبع کلیدی به منظور افزایش شاخص های اجتماعی در جامعه کمک شایان توجهی می نماید.

 

مهمترین فعالیت و اختیارات هیات مدیره که در واقع وظایف سازمان محسوب می شود، به شرح زیر است:

 • برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه امور اجتماعی از جمله سلامت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی به شکل روستایی، شهری، استانی و کشوری.
 • برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه مددکاری اجتماعی و مشاغل مربوط به آن در سطوح مختلف حرفه ای.
 • ارتقای دانش و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های اجتماعی از طریق ایجاد پایگاه های علمی و فنی، آموزش و انتشارات.
 • همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل پروژه های اجتماع محور و مرتبط با حوزه اجتماعی از طریق اعضای نظام مددکاری اجتماعی بر حسب درخواست.
 • نظارت بر حسن انجام خدمات اجتماعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت های غیردولتی و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح.
 • مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور اجتماعی و گرفتن تأییدیه از نظام مددکاری اجتماعی به عنوان ملاک استخدامی.
 • دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیت های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرح‌های ارزشمند.
 • تنظیم روابط بین کارشناسان امور اجتماعی و کارفرمایان و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور اجتماعی.
 • ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت.
 • کمک به ترویج اصول صحیح اجتماعی و همکاری با وزارتخانه های مرتبط در زمینه کنترل و اجرای طرح‌های اجتماعی با استفاده از خدمات اعضای نظام در استان ها و شهرها.
 • ارائه خدمات کارشناسی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت اجتماعی است.
 • همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
 • تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات اجتماعی در استان و پیشنهاد به سازمان های متبوع.

 

سجّاد مجیدی پرست
مدیر پژوهش کلینیک مددکاری اجتماعی هانا، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا