مددکاری اجتماعی در بخش صنعتی

مددکاری اجتماعی در بخش صنعتی
دکتر رنجانا سگال،ISSW

محدوده مددکاری اجتماعی در صنعت:
اگر بپذیریم که کسب و کار و صنعت تنها موسسات سودآور نیستند، بلکه دارای تعهدات اجتماعی هستند، پس مددکاری اجتماعی دارای محدوده ی بسیار وسیعی در صنعت است، زیرا می تواند به اهداف اجتماعی آن کمک کند. امروزه، تنها تولید یا فروش کالاها و خدمات دغدغه مدیریت نیست، بلکه جو اجتماعی در داخل سازمان، ساختار کاری و سلامت روانی کارکنان به همان اندازه باعث دغدغه است.
مددکاری اجتماعی صنعتی می تواند در بهبود جو اجتماعی و کیفیت روابط انسانی در یک سازمان بسیار کمک کننده باشد. روابط انسانی به طور کلی پیشنهاد می کند که بهره وری باید با ایجاد و حفظ کرامت و رضایت کارکنان و نه به بهای این ارزش ها به دست آید. در مددکاری اجتماعی، کرامت انسانی همیشه حفظ می شود و به انسان کمک می شود که با محیط اجتماعی خود یکپارچه و سازگار شود.
محدوده وسیعی برای مددکاری اجتماعی در صنعت وجود دارد. این به این دلیل است که هر چه سازمان بزرگتر باشد، مشکلاتی که افراد با آن روبرو هستند پیچیده تر است. در سازمان های کوچک، کارکنان دسترسی مستقیم به مدیران دارند و بسیاری از مشکلات آنها به زودی رفع می شود. در سازمان های بزرگتر، چنین فرصتی برای کارکنان وجود ندارد، زیرا همه چیز باید از طریق کانال های مناسب اجرا شود و بنابراین آنها فقط به سرپرستان و مدیران رده پایین تر که تصمیم گیرنده نیستند، دسترسی دارند. روابط بین کارکنان و مدیریت رسمی تر است و دسترسی به مدیریت برای کارمندان کاهش می یابد. نگرش های پدرسالارانه به کارکنان و رویکرد اقتدارگرایانه در سازمان ها شایع تر است.
یک مددکار اجتماعی می تواند به کارکنان کمک کند تا بر مشکلات شان غلبه کنند و همچنان به عنوان کارگر مولد کار کند. بر طبق نظر ام . ام دسای ( M.M.Desai ) مددکار اجتماعی به طور حرفه ای آموزش دیده، می تواند برنامه های خود را در سطوح زیر توسعه دهد:

فایل متن کامل مقاله را از اینجا دریافت نمایید.

گردآوری و ترجمه: فاطمه محمدی؛ مددکار اجتماعی
انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا