“مددکاری اجتماعی و مدارای اجتماعی”

مدارا کردن نقش بسیار سازنده ای در زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان ها دارد و از حیاتی ترین اجزاء زندگی اجتماعی به شمار می رود. زندگی پر از ناگواری ها و ناملایماتی است که انسان ها با آن درگیر هستند. اگر انسان ها بنای زندگی را بر مدارا کردن با یکدیگر قرار ندهند در مشکلات و ناهمواری ها، با تندی و خشونت رفتار کنند، هم به اعتبار اجتماعی و هم به سلامت روانی و اخلاقی خود لطمه خواهند زد. در زندگی خانوادگی و اجتماعی اگر مدار وجود نداشته باشد باعث می شود تندی و خشونت سراسر جامعه را فراگیرد، چرا که در خانواده و جامعه مسائل مختلف و فراوانی را می توان یافت که رفتارها و گفتارهای انسان ها مطابق میل یکدیگر نمی باشد و در صورت عدم مدارا می تواند زمینه بروز خشونت و درگیری در میان افراد جامعه را فراهم سازد، این در حالی است که با مدارای اجتماعی می توان بسیاری از اختلافات را حل و فصل نمود و آرامش و صلح را در جامعه حاکم نمود. از این رو در زندگی فردی و اجتماعی و تعامل افراد با یکدیگر، مدارای اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و نقش سازنده ای در سلامت جامعه دارد. افراد در جامعه تنها با ملایمت و نرمی و مدارا می توانند از اضطراب و نگرانی و خشونت در امان باشند و به آرامش و امنیت دست یابند.
از این رو مددکاران اجتماعی در پیشبرد مدارای اجتماعی نقش بسیار مهمی را می توانند ایفا نمایند. در واقع زمانی که افراد بنا به هر دلیلی در زندگی با ناملایمات روبرو می شوند تنها راه نجات آنها از آسیب های اجتماعی بالا بردن آستانه تحمل و به نوعی مدارا کردن می باشد. زیرا افراد در زمان ناکامی ها به سمت ناهنجاری ها و آسیب ها سوق پیدا می کنند. در این میان مددکاران اجتماعی می توانند با ورود بهنگام و مداخله به موقع خود از ورود این افراد به آسیب ها جلوگیری نمایند و با مهارت های حرفه ای خود آنها را به سمت مسیر درست هدایت و راهنمایی کنند تا به جای مقابله و درگیری مدارای اجتماعی را پیشه کنند و از برخوردها و خشونت ها در جامعه پیشگیری کنند. زیرا افرادی که با یکدیگر بر سر مسأله ای اختلاف نظر پیدا میکنند و این اختلاف نظر ها شدت پیدا می کند و منجر به درگیری و نزاع می گردد، تنها با ملاطفت و نرم خوئی است که می شود آنها را متقاعد ساخت و به آرامش و صمیمت سوق داد. در این هنگام است که مدارای اجتماعی چاره ساز خواهد بود.
مدارای اجتماعی، سلامت اجتماعی را در جامعه به همراه خواهد آورد و صلح و صمیمیت را در جامعه نهادینه می سازد، پس تک تک ما تمام تلاش خود را بر این اصل قرار دهیم که با مدارای اجتماعی بتوانیم جامعه ای آرمانی و همواره سالم و به دور از نزاع و درگیری و آسیب های اجتماعی داشته باشیم که این عزم تمامی افراد را در جامعه می طلبد به خصوص عزمی جدی از سوی مددکاران اجتماعی که به عنوان سفیران سلامت اجتماعی در جامعه می باشند و می توانند در تحقق ترویج مدارای اجتماعی در جامعه موثر باشند زیرا که خداوند مهربان هم ملایمت و مدارا را دوست دارد و در بسیاری از آیات قرآن و احادیث بر مدارا کردن بسیار تأکید شده است.
امیدواریم با مدارای اجتماعی بتوانیم گامی موثر در جهت ریشه کن کردن درگیری ها و خشونت ها و آسیب های اجتماعی در جامعه برداریم. همانطور که حضرت علی(ع) می فرمایند: سلامت دین و دنیا در مدارای با مردم است.

سکینه محبی | دانشجوی مددکاری اجتماعی
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا