دور باطل چرخه آسیب های اجتماعی

دور باطل چرخه آسیب های اجتماعیدور باطل چرخه آسیب های اجتماعی …

یادداشت اختصاصی از عاطفه کرد؛ مددکار اجتماعی و روانشناس

با نگاه گسترده می توان فهمید که آسیب های اجتماعی منحصر به جامعه ما نیست و در تمام جوامع به چشم می خورد لذا تنها نوع آسیب و نحوه پرداختن به آن است که متفاوت است.

آسیب های اجتماعی به تنهایی و طی یک شب به وجود نیامده و حل نخواهند شد.

آسیب اجتماعی و وضعیت اقتصادی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. از یک بُعد هرچقدر وضعیت اقتصادی و معیشتی برای افراد نابسامان تر باشد زمینه برای ورود به صحنه آسیب خیز مهیا تر خواهد شد.

یکی از انواع آسیب های اجتماعی، بحث آسیب های اجتماعی اعتیاد است که در آن حد و مرز و سن و سال مشخص وجود ندارد. افرادی که در سنین مختلف اعتیاد گریبان گیر آنان می شود و به مرور زمان از سوی خانواده طرد میشوند، گاهی در جامعه رها شده و دچار مرگ تدریجی میشوند و گاهاً با وصل به مراکز و سایر امدادها می توانند زندگی خود را از نو ساخته و وارد بحث توانمندسازی گردند.

لیکن ورود به چرخه توانمندسازی سازوکار خود را دارد. بحث ترک اعتیاد موضوعی است که اکثر خانواده ها و افراد با آن دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از افراد چندین مرتبه اقدام به ترک مواد مخدر نموده اند لیکن موفق نشده و دچار لغزش شده اند که این مورد نیازمند بررسی علل و عوامل مختلف می باشد. چه در بحث افرادی که به صورت خودمعرف مراجعه نموده و یا کسانی که در کمپ اجباری پذیرش شده اند و …

یکی از عوامل مهمی که زمینه لغزش فرد را فراهم می نماید بحث معاشرت با افراد یا به اصطلاح همبازی های دوران مصرف و قرارگرفتن در مکانی که هست که سابقاً در آنجا مواد مصرف می نموده اند. پرداختن به بُعد روانیِ پس از مصرف نیز از مسائل شایان توجه می باشد.

در بحث ترک مواد مخدر و بازگشت فرد به جامعه یک خللی وجود دارد که این خلل گاهاً باعث می شود که فرد بهبودیافته مأیوس گشته و زمینه برای بازگشت و لغزش وی فراهم گردد. هنگامی که ما فرد را برای ترک اعتیاد تشویق کرده و بعضاً شرایط ورود به مراکز ترک اعتیاد را برای وی فراهم نمودیم این فرد پس از طی دوره معین و خروج از کمپ با مشکلات عدیده ای روبه رو می گردد،

یکی از این مشکلات برای افرادی که طرد شده از خانواده هستند، عدم سرپناه می باشد. تعدادی از این افراد با مراجعه به گرمخانه ها، خانه های امن و … پذیرش می گردند و تعدادی که آگاهی لازم از وجود چنین مراکزی را ندارند سرگردان خواهندشد. کمااینکه افرادی که در این مراکز پذیرش می گردند صرفاً به بحث نیازهای اولیه پرداخته و از بعد روانی دارای آسیب می باشند.

بعضاً مشکل حائز اهمیت دیگری که برای افراد بهبودیافته وجود دارد شغل و کسب درآمد است. اکثر صاحبان مشاغل رغبتی برای بکارگیری افراد بهبودیافته از اعتیاد ندارند و همین امر باعث دور باطل چرخه آسیب می گردد.

زیرا در حوزه آسیب علاوه بر بحث ترک اعتیاد می بایست زمینه برای توانمندسازی فرد بهبودیافته فراهم گردد، چنانچه این شکاف در حوزه آسیب حل نگردد چرخه ترک اعتیاد نافرجام خواهدبود. لذا می بایست توانمندسازی اقتصادی و روانی گام به گام یکدیگر پیش روند، لذا تأثیر این دو وجه با یکدیگر است که موجبات پیشرفت فرد را فراهم می آورد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا