مجموعه یادداشتها و مقالات مددکاران اجتماعی با موضوع توانمندسازی زنان سرپرست خانواده

با توجه به اقدام اخیر بانک اطلاعات مددکاران اجتماعی ایران نسبت به دسته بندیِ تفکیک شده موضوعیِ مطالب، یادداشتها و مقالات اختصاصیِ انتشار یافته سالهای اخیرِ پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، انتشار مرحله ایِ هر یک از مجموعه های گردآوری شده مذکور در دستور کار مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران قرار گرفته است که در پنجمین بخش، مجموعه یادداشتهای و مقالات موضوعی “مجموعه یادداشتها و مقالات مددکاران اجتماعی با موضوع توانمندسازی زنان سرپرست خانواده” که در قالب یک حرکت رسانه ایِ تیمی منسجم، در زمستان سال ۹۴ صورت پذیرفت منتشر می گردد.

زن سرپرست؛ با رویکرد کشف استعداد و شکوفایی آن
سرمایه اجتماعی؛ حلقه مفقوده در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
راهکارها و نظریه های توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
آموزش؛ بهترین راه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است
زن قلب خانواده است و تاب آوری قلب سلامت
کار سیستماتیک با خانواده؛ Systemic Family Work
مددکاران اجتماعی؛ اقدامات اجتماع محور و توانمندسازی زنان سرپرست خانواده
تعیین اولویت خطای استراتژیک است
ضرورت بیمه عمر در پروسه توانمندسازی زنان سرپرست خانواده
رویکرد اقتصاد خوشبختی؛ در مسیر توانمندسازی زنان سرپرست خانواده
اهمیت، ضرورت و ابعاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
سازمانها و توانمندسازی مددجویان؛ مطالبه گری مددکاران، مشارکت سازمانها
مدل های نوین توانمندسازی زنان سرپرست خانواده “قسمت اول”
مُدل های نوین توانمندسازی زنان سرپرست خانواده ” قسمت دوم “
زنان سرپرست خانوار، چالش و راهکارها
رویکرد مبتنی بر توانمندی در مددکاری اجتماعی
نقش آموزش مددکاری اجتماعی؛ ابزاری درخدمت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
زنان سرپرست خانوار در محدودیت چگونه زندگی را مدیریت می کنند؟
وقتی زنان، سرپرست خانوار می شوند
توانمندسازی چه جایگاهی در ذهن مراجعین به سازمانهای خدمات اجتماعی دارد؟

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا