چرایی تصویب سازمان نظام مددکاری اجتماعی با همراهی کل جامعه مددکاران اجتماعی کشور؟!

پیکره و استخوان بندی هر پدیده یا شی ء یا سیستم و نظامی معرف و بیانگر قدرت تأثیر گذاری آن بر محیط اطراف خویش است. آنجایی که موتور یک ماشین در بدنه قرص و محکم و زیبایی جا داده می شود، زمانی که ضربآهنگ ریتمیک و کوبشی قلب در درون قفسه سینه محکمی، به تپش های خود ادامه میدهد، آن زمانی که خانه ای شکیل بر ستونهای آهنی استوار، پابرجا می گردد و زمانی که یک تفکر و اندیشه، یک هنر و خلاقیت در نظامی مدون و چارچوبی تعریف شده و شناخته شده عرضه می گردد، همه و همه عاملی است برای پذیرفته شدن و شناخته شدن آن پدیده در واقعیت اجتماعی جامعه.
و در واقع و به زبان دیگر نداشتن هویت یک فرد یا یک مجموعه یا یک حرکت اجتماعی قطعاً مسیر حرکت آن مجموعه را منحرف کرده و در جامعه به گمنامی از بین خواهد رفت.
آنچه تا بدینجا رفت در واقع مقدمه ای بود برای بیان ضرورت تصویب نظام مددکاری اجتماعی کشور. چرا که همه زحمات، خلاقیتها و حرکتهای حرفه ای جامعه مددکاری اجتماعی کشور تا زمانیکه در قالب یک نظام رسمی شکل نگیرد، بی نتیجه خواهد بود و نادیده گرفته خواهد شد، چیزی که سالهاست شاهد آنیم!!
اما نکته اصلی بحث من پرداختن به این ضرورت نیست، چرا که همگی بر این باید آگاهیم. آنچه می خواهم بگویم بستر و پشتوانه ای است که برای تصویب این نظام باید آماده و بنوعی سرمایه گذاری کنیم. یک سرمایه گذاری اجتماعی.
پرداختن به این امر در سطحی بالاتر اگر وظیفه مدیران و بزرگان حرفه است، اما در سطح میانی مستلزم ورود و حمایت همه مددکاران اجتماعی کشور با هر افکار و اندیشه ای است تا اولاً صدایی بلند برای شنیده شدن این نیاز در جامعه و مجلس برکشیده شود و دوم از مصادره پیشاپیش آن توسط فرد، گروه یا نهادی پیشگیری شود چرا که پشتوانه آنرا انسجام اجتماعی قرار دادیم با مشارکت حداکثری. همه در شکل گیری آن و در حرکت و فعالیت آن نقش خواهند داشت با فضایی کاملا دمکراتیک.
دوستان و همکاران کمک به تصویب نظام مددکاری اجتماعی کشور نیاز حرفه است و کوتاهی در آن همه مان را دچار آسیب خواهد نمود.
پیشنهاد می کنم :
– از هر فرصتی برای اجرایی شدن این مصوبه حمایت و استفاده کنیم.
– مقالاتی در این خصوص در هر رسانه ای که امکانش را داریم بنگاریم.
– کمپین ضرورت تصویب نظام تشکیل و به دست مجلسیان برسانیم.
– و از هر ابزار قانونی برای محقق شدن این هدف استفاده کنیم.
و فراموش نکنیم که این باید، همت همگان را می طلبد.

احمد جبارزاده | مددکار اجتماعی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا