تاب آوری رشدگرا و توسعه طلب | باشگاه تاب آوری

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

باشگاه تاب آوری: گفتگو و طرح سوالهای هدایتی کوچینگ را به مثابه روشی برای توسعه و بهبودی فردی، خانوادگی و سازمانی در بردارد.
تمامی مشاغل یاورانه اعم از تسهیلگری و مددکاری اجتماعی، مربیگری، درمانگری و مشاوره و صد البته کوچینگ نیز توسعه طلب و رشد گرا هستند. این مفهوم در کسب و کار و علوم اجتماعی نیز صادق است.
اما بصورت ویژه رویکردی در کوچینگ مطرح و پر طرفدار است که میتوان از آن به نام رویکرد پرسشی یاد کرد. ساده ترین دلیل اهمیت این موضوع آن است که کوچ هنگام پرسیدن و طرح سوال خود را در موقعیت شنوندگی و گوش دادن قرارمیدهد، هرکسی پس از طرح سوال در مقام شنونده قرار میگیرد و این نکته طلایی و حائز اهمیتی در کوچینگ است.
نوآموزان و علاقه مندان به کوچینگ در نظر داشته باشند طرح سوال و موقعیت شنوندگی بعنوان یک ابزار در هدایت فرآیند مطرح است. ذکر این نکته ضروری است که قدرت طرح سوال قدرت ایجاد تغییراست، سوال ها قدرت تغییر زندگی ها را دارند سوالها قدرت و ابزار بازنگری و بازنویسی ارتباطات را دارند.
هنگامیکه من در نقش مشاور، روان درمانگر، مربی و مددکار هستم نقش من، مرا به فردی بالاتر از شما تبدیل خواهد کرد اما هنگامیه شما را با طرح سوالی به گفتگو دعوت و ترغیب میکنم با شما هم سطح میشوم، تغییر نوع رابطه، تغییر ماست.
شروع به گوش دادن، کشف توانایی هاست و این در کوچینگ بسیار حائز اهمیت است. هر چقدر در طرح سوالات تواناتر و موفق تر باشید بیشتر میتتوانید گوش دهید و شناخت بیشتری پیدا کنید، هر چقدر بیشتر گوش دهید بیشتر شناخت پیدا میکنید و بیشتر متوجه میشوید افراد چه توانایی ها و دارایی هایی دارند و چقدر می توانند کار انجام دهند.

حداقل چهار دلیل برای طرح سوال و دفاع از رویکرد پرسشی در کوچینگ ارایه شده است:
۱) شما خودتان متخصص خودتان هستید، باور این موضوع اهمیت طرح سوال برای فرد مورد هدایت را متذکر میگردد، فرد مورد هدایت یا مراجه همیشه اطلاعات بیشتری نسبت به موضوع یا مسأله مورد بحث نسبت به کوچ، مشاور یا مددکار دارد.
۲) پرسیدن موجب پذیرش است، فرض ما بر این است دانستن به تنهایی کلید تغییرات نیست، بلکه وجود انگیزه برای انجام آن نکته طلایی تغییر است، پرسش و گوش دادن، جریان تغییرات را با توانایی و دارایی فرد مورد هدایت همسو میکند و انگیزه های خفته را بیدار میکند، اکثر افراد راه حل مسائل و گرفتاریها را نزد خود داشته و نیازمند مقداری انگیزه و شنونده ای همراه هستند.
۳) ثمره پرسش توانمندی است، مردم اغلب میدانند که چه باید بکنند و یا از فقدان اعتماد بنفس و یا از نبود انگیزه غیر فعال و در راه مانده اند، وقتی از ایشان سوال پرسیده میشود پیامی قدرتمند صادر شده است به این معنا که: تو نظرهای خوبی داری و من به تو ایمان دارم، تو میتوانی. گاهی فقط یک سوال میتواند قدرت شگرفی را برای توسعه و بهبودی فردی تدارک ببیند. نوآموزان و علاقه مندان به کوچینگ سوال کردن را آموخته و بسیار تمرین کنند.
۴) پرسش اعتبار آفرین و تأیید وجود مخاطب است. هدیه، نوازش و توجه است، پرسش: ساخت و توسعه همبستگی هاست، با پرسیدن از دیگرانمان به آنها ارزش و افتخار داده ایم و این تمایل را اعلام کرده ایم: که تمامی تو، مسائل و توانایی هایت برای من مهم است … زمان گذاشتن برای پرسیدن و گوش دادن به پرسش آنها، راه حلی برای توسعه، ایجاد اعتماد و شفافیت بین افراد است.

روز افزونی تسهیل و توسعه با گفت و شنود بیشتر میسر است که گفتگو همبسته تاب آوری و شرط تغییر است.

نویسنده: مقدسی؛ خانه تاب آوری

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا