اقدام حمایتگرانه مَدنی مددکاران اجتماعی در برابر بی خانمانی و خانه به دوشی

طبق روال فعالیتهای کارگروه روابط بین الملل وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان، آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات برگزیده فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی و سایر سازمانهای بین المللی تعریف و تعیین شده برای تیم تخصصی مربوطه، مورد بررسی و ترجمه قرار گرفته و در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی و سایر منابع اطلاع رسانی تابعه ارائه می گردد.

**********

اقدام حمایتگرانه مَدنی مددکاران اجتماعی در برابر بی خانمانی و خانه به دوشی

گروه های حقوق بشر در ایرلند بیش از یک خانه خالی از سکنه در دوبلین برای فراهم کردن شرایط زندگی برای مردمی که بی خانمان هستند، گرفته اند.

Kerry Cuskelly مددکاری اجتماعی از ایرلند می گوید: “مددکاران اجتماعی در ایرلند به صورت فعالانه در حال حاضر مشغول به ابتکار و خلاقیت در ارائه سرپناه و حمایت و پشتیبانی از افراد بی خانمان هستند.”

مددکاران اجتماعی از طریق فراهم کردن شرایط روحی و اجتماعی و تلاش های مداوم و هماهنگ به منظور خلاقیت و ابتکار در عمل، مشغول کار در کنار همکاران مراقبت سلامت جسمی و اجتماعی هستند. بحران مسکن در ایرلند به وضعیت فاجعه آمیزی در سال های اخیر رسیده است. آمار و ارقام های ملی اخیراً نشان می دهد که ۴۲۸۳ بزرگسال و ۲۴۲۶ کودک بی خانمان هستند. این به سادگی غیرقابل قبول است. حقوق بشر شهروندان، روزانه در حال نقض است و به عنوان مددکاران اجتماعی ما باید متعهد به اجرای جدی عدالت اجتماعی باشیم و به عنوان بخشی از این کشمکش و مبارزه شرکت کنیم، با کار کردن در کنار مردم، آنجایی که آنها برای احقاق حقوق خودشان می جنگند، از طریق فراهم نمودن سرپناه و سیستم حمایت اجتماعی مناسب.”

Rory Truell دبیر کل فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی بیان می کند: رشد افراد خانه بدوش در ایرلند نتیجه مستقیم سیاست های سخت گیرانه تحمیل شده توسط اتحادیه اروپا بر ایرلند و کشورهای بیشمار دیگری است.

سیاست سخت گیرانه، یک تئوری اقتصادی ناقصی است که منجر به افزایش بدهی، بیکاری، بی خانمانی، نابرابری و منجر به ایجاد بدبختی بر زندگی مردم می شود. مددکاران اجتماعی هر روز با حقایق منفی که بر مردم توسط این سخت گیری تأثیر گذاشته است دست و پنجه نرم می کنند. در عُمق جاییکه دولتها توجه و اقدامی انجام نمی دهند، مردم به ناچار راه حل هایی را برای خودشان پیدا خواهند کرد، و مددکاران اجتماعی از آنها حمایت و پشتیبانی خواهند کرد، در کنار آن ها هستند و از حقوق آنها دفاع می کنند. استفاده زیاد از خانه های خالی از سکنه در دوبلین نشانه جنبش های حقوق مدنی در دوران معاصر است و “حقایق سیاست” که جهان در سال ۲۰۱۷ گرایش بیشتری به دیده شدن دارد.

مددکاران اجتماعی در انگلیس در حال برنامه ریزی برای راهپیمایی از بیرمنگام به لیورپول برای سال آینده هستند به منظور “اتمام و پایان دادن به سختگیری و ریاضت: راهپیمایی در کنار هم برای تحقق عدالت اجتماعی” اطلاعات بیشتر در این خصوص به زودی از رطیق وبسایت فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در دسترس قرار خواهد گرفت.

برگرفته از آخرین اخبار فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی
انتخاب خبر و ترجمه: هُما صدری | واحد امور بین الملل وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا