روز جهانی مددکاری اجتماعی؛ جوامع با حرمت، آینده پایدار

زندگی مشروط است!  قانون فیزیک در روابط اجتماعی هم حاکم می باشد : عمل و عکس العمل. همانی که آنرا در قالب نظریه اثر پروانه ای آورده اند. اثر بال پروانه ای در تگزاس می تواند طوفانی را در نیویورک موجب شود!! فقدان مهارتهای فرزند پروری والدین یکی از سنگهای زیر بنایی طلاق و اعتیاد در آینده است. احساس مسئولیت یک شهروند در رعایت حقوق شهروندی می تواند موجی از رفتارهای خوب را در جامعه بوجود آورد و بیشمارند چنین ارتباطات پیدا و پنهان. و از این میان یکی هم اینکه : جامعه با حرمت به آینده ای پایدار خواهد شد.

 بعنوان یک مددکار اجتماعی و از دید حرفه ای مددکاری که با لایه های مختلف و ساختارهای متفاوت جامعه کار می کنم ، معتقدم که جامعه با ثبات ، جامعه در حال توسعه، جامعه پیشرفت کرده و جامعه سالم ، جامعه ای بوده است که در آن انسانها حرمت دارند افکار و اندیشه ها، احساسات و اعتقادات محترم شمرده می شوند. رشد محصول آزادی است. بالندگی و سلامتی در فضایی ممکن است و اتفاق می افتد که در آن حاکمان جامعه به ملت خود نه بعنوان مطیعان ومحکومان که شهروندان و خانواده خود می نگرند. جامعه ای است که افراد به حقوق فردی و اجتماعی هم احترام می گذارند.

 اختلاف آراء ، سلائق متفاوت ، رنگ ، نژاد ، زبان ودین همه در جایگاه خود زیبا ، لازم ومحترم است . در چنین بینشی لاجرم مردمان به سمت جامعه ای پایدار و با ثبات و متعالی حرکت خواهند کرد.

امیدوارم در روز جهانی مددکاری اجتماعی همه مان متعهد باشیم تا در حد و اندازه خود به خودمان ، خانواده مان ، هم شهری هایمان ، هم وطنهای مان و هم سیاره ای هایمان احترام بگذاریم و بدانیم که رسیدن به آمال و آرزوها و اهداف در گرو تعهد اخلاقی و قانونی به یکدیگر است.   چنین باد

احمدعلی جبارزاده

مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا