گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری

در مورخ ۹۸/۰۶/۲۷ جلسه انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان چهارمحال بختیاری با حضور آقای علی آزمون (مدیر عامل کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور)، آقای سروش قبادی (از کارشناسان دفتر کانون مراکز مددکاری اجتماعی کشور)، آقای بابامیر (مدیر حراست بهزیستی استان)، آقای آرش قیاسی (معاونت مشارکت های بهزیستی استان)، خانم کریمی (کارشناس مسئول دفتر زنان بهزیستی استان)، خانم مومنی (کارشناس مسئول حقوقی بهزیستی استان)، خانم عسگری (دفتر بازرسی بهزیستی استان) و نیز مسئولین و نمایندگان کلینیک های مددکاری اجتماعی استان در محل سالن کنفرانس بهزیستی استان چهار محال و بختیاری برگزار گردید.

قابل ذکر است طی رأی گیری صورت گرفته در جلسه فوق، تعداد  آراء اخذ شده توسط کاندیداها بدین شرح بوده است:

خانم لیلا قاسمی کلینیک آریانا ۹ رأی

خانم شهره قاسمی کلینیک همراز ۷ رأی

آقای محمدصادق جلیل ۵ رأی

خانم لیلا خسروی کلینک مهرگان ۴ رأی

خانم فهیمه اسماعیلی کلینیک آوین ۳ رأی

آقای جلیل اصل و خانم لیلا خسروی به عنوان اعضاء علی  البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند.

و در انتخابات بازرس خانم آمنه گل محمدی با ۷ رأی به عنوان بازرس اصلی و خانم الهه قربانی با ۴ رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

و پس از آن اعضاء منتخب هیأت مدیره کانون استان چهارمحال و بختیاری به ترتیب ذیل انتخاب شدند:

خانم لیلا قاسمی رئیس هیئت مدیره، خانم خدیجه عباسیان نائب رئیس هیئت مدیره، خانم شهره قاسمی به عنوان مدیر عامل، خانم فهیمه اسماعیلی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

منبع: روایط عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا