باشگاه تاب آوری | بزرگترها مسأله اصلی کودکان کار هستند

سیطره روانشناسی بر آسیب های اجتماعی نگران کننده است مبادا متولیان امور اجتماعی به روانشناسی گرایی مبتلا شوند.

این مطلب را دکتر محمدرضا مقدسی در حاشیه برگزاری اولین کارگاه تاب آوری شبکه یاری کودکان به خبرنگار مجله اینترنتی مددکاران اجتماعی گفت و افزود: شبکه یاری کودکان کار ایده ای بی مانند و با ارزش است که می تواند بعنوان یک الگو برای  اقدام جمعی و سازمان دهیِ ظرفیتهای مردمی در سایر زمینه ها نیز راهگشا باشد.

توسعه مشارکت و هم افزایی با سازمانهای دولتی و متولی امور کودک بعنوان کمترین دستاورد شبکه یاری حائز اهمیتی شایان توجه است. البته که انتظار می رود سازمانهای متولیِ حوزه کودک از این ظرفیت و ائتلاف بزرگ در دیده بانی مسائل کودکان، سیاسگذاری و اجرا بیش از پیش بهره مند باشند.

محمدرضا مقدسی در ادامه این گفتگو عنوان کرد: سیطره روانشناسی بر آسیب های  اجتماعی و ابتلای متولیان امور اجتماعی به روانشناسی گرایی نگران کننده است برحذر باشیم.

مسأله اجتماعی راه حل اجتماعی دارد همانگونه که تلاش برای برابری در فرصت های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی جدای از مقابله با آسیب های اجتماعی نیست، عرصه آسیب و سلامت اجتماعی به طیفی از متخصصان در دامنه های متنوع و مختلفی نیازمند است که ما در درک و توصیف (اقدام جمعی) برای ارتقای سلامت اجتماعی و مقاابله با آسیب های اجتماعی یاری دهند.

به نظر میرسد در حوزه آسیب های اجتماعی مسأله را تا روانشناسی گرایی و درمان فردی تقلیل داده ایم، چرایی و چگونگی این رویکرد جای تأمل دارد.

محمدرضا مقدسی در خاتمه عنوان کرد:

نخستین روز از دوره آموزشی تاب آوری کودکان به همت شبکه یاری کودکان و با همراهی شهرداری منطقه ۳ تهران در سرای محله دروس برگزار و بخش دیگری از آن به فضل الهی در مهر ماه انجام خواهد شد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا