معرفی کتاب ارزیابی نیازها

معرفی کتاب ارزیابی نیازهامعرفی کتاب ارزیابی نیازها

انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

نویسندگان دیوید رویس؛ میشل ستاتون – تیندال؛ کارن بادگر؛ جی ماتیو وبستر
مترجمان: اسماعیل عباسی؛ سجاد مجیدی پرست
ویراستار علمی و محتوایی: دکتر فریبا درخشان نیا (رئیس انجمن مددکاران اجتماعی متخصص پیشگام)
انتشارات اندیشه احسان

در این کتاب به تعریف دقیق ارزیابی نیازها پرداخته و هر یک از بخش‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن اینکه این واژه برای افراد و مخاطبان خاص چه معنایی خواهد داشت؛ در این مسیر خواننده می تواند در مورد روش‌های مختلف برای تجسم نیازها، چگونه ارزیابی نیارها با شرایط سازمانی و نحوه استفاده آن در سازمان‌های خدمات اجتماعی آگاهی لازم را کسب نماید. از این روی فصول کتاب به خواننده دیدگاهی کامل در زمینه ارزیابی نیازها می دهد. این کتاب در هفت فصل نوشته شده است:

فصل ۱
ارزیابی نیازها چیست؟ *تعریف ارزیابی نیازها * نیاز کلمه‌ای نسبی است * ارزیابی تعریف شده * روش‌هایی برای مفهوم‌سازی ارزیابی نیازها* طبقه‌بندی بردشو * تمرکز بر ارزیابی نیازها: ۴ نکته اصلی* آگاهی از خدمات * در دسترس بودن خدمات * دسترسی به خدمات * قابل قبول بودن خدمات * ارزیابی نیازها چگونه متناسب با شرایط سازمانی خواهند بود * استفاده از ارزیابی نیازها * امنیت منابع/ اثبات نیاز برای فعالیت‌های جدید * تغییر خط مشی * بهبود خدمات * ایجاد یا تقویت مشارکت‌ها *خلاصه فصل

فصل ۲
گام های اولیه در فرآیند ارزیابی نیازها * انگیزه برای ارزیابی نیازها * نمونه ای از ارزیابی نیازها * از کجا آغاز کنم؟ * هدف و تاثیر / کاربرد * منابع * زمان * ملاحظات اخلاقی * ایجاد تیم برنامه ریزی ارزیابی نیازها * لیست بررسی نیازها

فصل ۳
انتخاب طرح ارزیابی نیاز ها * انتخاب طراحی مناسب * تصمیم گیری در خصوص مشخص کردن نیاز خاص * گروه های تمرکز
انجمن های جامعه * اقدامات نامحدود * مجموعه داده های ثانویه * گزینه های اینترنت * جوانب مثبت ومنفی غافلگیری/ منابع اطلاعات ثانویه * رویکردهای بررسی * نظرسنجی های احتمالی بزرگ * چگونگی روش بررسی * طراحی سوالات معتبر * ارزیابی ابزارهای استاندارد شده * محدودیت های روش شناسی * خلاصه

فصل ۴
تحلیل و آنالیز داده های ارزیابی نیازها * تحلیل داده های کمّی * کدگذاری داده ها * آماده سازی داده ها و تجزیه و تحلیل * تناوب و آنالیز تک متغیره * تناوب ها * میانگین * میانه * مد * آزمون ارتباط بین دو یا چند متغیره * کا اسکوئر (Chi-Square) * تی تست و آناوا * همبستگی * بررسی متغیرهای چندگانه به صورت همزمان * تجزیه و تحلیل داده های کیفی * تحلیل محتوا * کاربرد یافته های داده ها در پروژه ارزیابی نیازها * خلاصه

فصل ۵
نگارش گزارش ارزیابی نیازها * مخاطبان و سبک های نگارش * گزارش ارزیابی نیازها شامل چه مواردی است؟ * مقدمه * روش شناسی * یافته های گزارش در مقابل با ارائه پیشنهادات * محدودیت های گزارش * خلاصه اجرایی * انتشار یافته های ارزیابی نیازها * خلاصه

فصل ۶
ارزیابی نیازهای آموزش کارکنان * ترسیم چهارچوب ارزیابی نیازها * مرحله ۱: تعریف هدف یا تمرکز بر ارزیابی نیازها * تغییر در مأموریت سازمانی * تغییر در نیازهای سرمایه‌گذاری * شرایط اعتباربخشی * تغییر محیط یا تغییر خط‌مشی برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه خدمات * بازسازی و کاهش اندازه سازمانی * تقویت کارمندان * مرحله ۲: شناسایی و سازمان‌دهی سهامداران * مرحله سوم:احتمال ارزیابی * مرحله چهارم: ارزیابی شرایط سازمانی * دیدگاه، مأموریت و اهداف سازمانی * اعتبارات و فرهنگ سازمانی * مدیریت شیوه رهبری * سازگاری با ویژگی‌های محیط کار * دینامیک کارکنان * اهداف و انگیزه‌‌های ارزیابی نیازها * مرحله ۵: روش و فرآیند ارزیابی نیازها * رویکرد مدیریت «بالا به پایین» * مدیریت برنامه‌ریزی گروهی * مدل فرآیند گروهی * مرحله ۶: گردآوری داده * مرحله ۷: تحلیل داده و انتشار

فصل ۷
انجام ارزیابی ایالتی نیازها * برنامه ریزی * هدف و تاثیر/فایده * تشکیل تیم * تصمیم گیری درباره رویکرد * تعریف نمونه * تصمیم گیری درباره روش جمع آوری داده ها * تحلیل داده ها * تفسیر داده ها * انتشار * حضار * نوشتن گزارش * نوشتن گزارش * محدودیت ها * تحویل گزارش * انتشار * خلاصه * سازمان های حرفه * ای مرتبط با پیمایش * پیوست

این مطلب در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی و نیز کلیه پایگاههای ما در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا