گزارش نشست نمایندگان کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور با دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور

در مورخ ۹۸/۵/۲۷ جلسه هم اندیشی نمایندگان کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور با کارشناسان دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور برگزار شد. این نشست با حضور خانمها دکتر فریبا درخشان نیا (مدیرکل دفتر توانمتدسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور) تهمینه ریحان صفت (معاونت دفتر توانمندسازی خانواده و زنان) و قمریان (کارشناس دفتر توانمندسازی خانواده و زنان) و نیز آقایان هاشم مهدیزاده (رئیس هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی) علی آزمون (مدیرعامل کانون کشور) و فتایی (مسئول دفتر کانون) همراه بوده است که بدینوسیله اهم موارد مطروحه به انضمام مصوبات این جلسه جهت اطلاع روسای دفاتر کانونهای استانی و نیز مدیران کلینیک های مددکاری اجتماعی در سطح کشور منتشر می گردد.

خلاصه جلسه:

در این جلسه پیرامون حادثه اخیر در یکی از مجموعه های همکار سازمان و موارد مرتبط با کلینیک های مددکاری اجتماعی از جمله: سامانه پرداخت الکترونیک مراکز غیردولتی همکار، پرداخت حق عضویت کلینیک ها به کانون، پایش پرونده های خدمت گیرندگان توسط کانون کلینیک های استانی پس از تخصیص اعتبار مربوطه به استانها و …  تبادل نظر و بررسی های تخصصی صورت پذیرفت. ضمناً به موضوع بازنگری دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال کلینیک های مددکاری اجتماعی که در دستور کار دفتر توانمندسازی خانواده و زنان قرار دارد، نیز اشاره شد که در این راستا به منظور اخذ نظرات بخش اجرایی بصورت سیستماتیک، متعاقباً نظرات تخصصی کانون نیز طی جلسات کارشناسی مدنظر قرار میگیرد.

مصوبات جلسه:

مقرر گردید:

  • کانون بصورت مکتوب پیگیری های لازم را پیرامون دو نامه: تخصیص اعتبار و همکاری کلیه معاونتهای تخصصی سازمان با کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور بعمل آورد.
  • باتوجه به گزارشات واصله به دفتر توانمندسازی خانواده و زنان پیرامون مشکلات بوجود آمده در خصوص یکی از مراکز غیردولتی استان البرز، گزارش مکتوبی توسط دفتر از استان مربوطه اخذ گردد.
  • پیگیری لازم از سازمانهای بیمه گر مختلف  در خصوص امکان بهره مندی مددکاران اجتماعی شاغل در کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور از مزایای بیمه حوادث و یا مسئولیت مدنی صورت پذیرد.

 

تعریف اقدامات محافظتی در کلینیک های مددکاری اجتماعی توسط کانون با همکاری دفتر از جمله:

  • تنظیم پروتکل تخصصی
  • تهیه بروشور جهت اطلاع رسانی
  • برگزاری کارگاه یک روزه برای روسای کانونهای استانی با موضوع اقدامات محافظتی و هم اندیشی جهت ارتقاء کیفیت ارتباط موثر و حرفه ای
  • استفاده از تجربه کلینیک های مددکاری اجتماعی در مواجهه با مسائل و مشکلات و جمع آوری اطلاعات از تجربه زیسته همکاران در مورد نحوه برخورد کلینیک های مددکاری اجتماعی با مراجعین پرخطر
  • تهیه مقاله از تجربه های زیسته در زمینه اقدامات تخصصی مددکاری اجتماعی
  • کانون گزارش کاملی از مسائل و مشکلات در خصوص عدم همکاری کانونهای استانی در برگزاری انتخابات مربوطه بصورت مکتوب تهیه و به این دفتر ارسال نماید.
  • باتوجه به اقتصادی جاری کشور، حق عضویت سالانه کلینیک های مددکاری اجتماعی در کانون مبلغ ۲۰۰ هزار تومان تعیین شود.

 

روابط عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا