کمپین دائمیِ دوره آموزشی مداخلات مددکاری اجتماعی و مراقبت از خانواده در شرایط طلاق در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران ایجاد شد

05با گذشت حدوداً یکسال از برگزاری دوره های آموزشیِ تخصصیِ Case Management که بصورت منطقه ای به همت دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور و تیم متخصص آموزشی، برای مدیران مراکز مددکاری اجتماعی استانهای مختلف اجرایی شده است و از آنجاییکه علیرغم پتانسیل های بالای این فرایند وسیع آموزشیِ ملّی، این مسیر فکری و حرکتیِ تخصصی جامعه مراکز مددکاری اجتماعی کشور، مظلومانه و بدون کمترین پوشش رسانه ای دنبال شده است، لذا بر حسب وظیفه و رسالت ذاتیِ رسانه ای مان بر آن شدیم تا با تشکیل کمپین دائمیِ دوره آموزشی مربوطه، بصورت پیوسته و دنباله دار پوشش اخبار و انعکاس رسانه ایِ فعالیتهای این مجموعه تخصصی را عهده دار شویم.

قابل به ذکر است کمپین دائمی دوره آموزشی مداخلات مددکاری اجتماعی و مراقبت از خانواده در شرایط طلاق در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران که یکی از زیر مجموعه های وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان است ایجاد شده و شروع به فعالیت نموده است.

منبع: روابط عمومی وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا