معرفی کتاب کاربرد تئوری و عمل در تمرینات مددکاری اجتماعی (روش مطالعه موردی)

نام کتاب: کاربرد تئوری و عمل در تمرینات مددکاری اجتماعی (روش مطالعه موردی)
نویسنده: کارلولانگر و سین تیالتیز
سال انتشار: ۲۰۱۵ – انتشارات دیلی همزمان با انتشار در کانادا
مترجمین: میترا خاقانی فرد؛ اسماعیل عباسی

این کتاب شما را به دنیای تئوری و تجربه مددکاری اجتماعی خوش آمد می گوید. این کتاب را با هدف کمک به شما برای کشف استفاده از روابط بین تئوری و تجربه طراحی کردیم. این روابط به هدایت تجربه مددکاری اجتماعی شما کمک می کند. این کتاب رابطه بین تئوری ها در مددکاری اجتماعی و فرآیند یاری رسان را نشان می دهد، زیرا نیازهای بشر همچنان رشد می کند و ما به عنوان افرادی که در حوزه فعالیت های اجتماعی کار می کنیم در ابتدای راه هستیم و در حال فراهم آوردن چیزهایی هستیم که برای برآوردن نیازهای مذکور لازم داریم.

در فصل اول با نقش تئوری ها در تمرینات مددکاری اجتماعی، فصل دوم نظریه های محیطی و سازمانی، در فصل سوم توانمندی های محوری، در فصل چهارم مُدلهای وطیفه محور، در فصل پنجم تیوری تضاد، در فصل ششم انسانیت و نظریه مراجع محور، در فصل هفتم نظریه های شناختی و رفتارگرایی، در فصل هشتم تئوری توانمندسازی، در فصل نهم نظریه روایی، در فصل دهم درمان مختصر متمرکز بر درمان، در فصل یازدهم نظریه بحران، در فصل دوازدهم فمنیستها و نظریه انتقادی، در فصل سیزدهم مُدل فرانظری و در فصل چهاردهم تئوری و تمرین به طور مفصل بحث شده است.

در این کتاب پایه و اساس نظری شکل می گیرد که به کمک آن می توانید به مراجعین خود کمک کنید. تئوریهای مختلف ارائه شده، با موفقیت های عملی، از ارزشیابی از طریق برآورد هماهنگ می شود که برای کمک به شما برای افزایش مهم و درکتان در مورد اهمیت تئوری پیوند دهند و در این کتاب از شما می خواهد و به شما کمک می کند کلیت گرا باشید به این معنی که باید بتوانید به نیازهای بشری از طرفین روشهای فعالیت های خُرد، میانی و کلان پاسخ دهید.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا