کتابچه راهنمای بین‌المللی تاب‌ آوری روانی اجتماعی

معرفی کتابچه راهنمای بین‌المللی تاب‌ آوری روانی اجتماعی روتلج

کتابچه راهنمای بین‌المللی تاب‌آوری روانی اجتماعی روتلج، خلاصه‌ای جامع از نوشته‌های مشارکت‌کنندگان بین‌المللی است که به بررسی وضعیت تئوری، تحقیق و عمل تاب‌آوری می‌پردازد.

کتابچه راهنمای بین‌المللی تاب‌آوری روانی اجتماعی

معرفی کتابچه راهنمای بین‌المللی تاب‌آوری روانی اجتماعی روتلج
کاری از پایگاه خبری اختصاصی مددکار نیوز

تاب‌آوری روان‌شناختی به‌عنوان یک حوزه تحقیقاتی و عملی بسیار مهم در سال‌های اخیر ظهور کرده است و کاربردهایی را با طیف وسیعی از گروه‌های مختلف در بسیاری از موقعیت‌ها پیدا کرده است.

گفتمان معاصر به روش‌های مقابله مؤثر با ناملایمات محدود نمی‌شود، بلکه مکانیسم‌هایی را معرفی می‌کند که می‌تواند پس از رویارویی با شرایط دشوار منجر به افزایش ظرفیت شود و اهمیت غنی‌سازی این حوزه را با دیدگاه‌های متنوع تشخیص می‌دهد.

کتابچه راهنمای بین‌المللی تاب‌آوری روانی اجتماعی روتلج، خلاصه‌ای جامع از نوشته‌های مشارکت‌کنندگان بین‌المللی است که به بررسی وضعیت تئوری، تحقیق و عمل تاب‌آوری می‌پردازد.

کتابچه راهنمای بین‌المللی تاب‌آوری روانی راتلج، مسیرهای مختلفی را که تحقیقات تاب‌آوری در چهار بخش طی کرده‌اند، پوشش می‌دهد. بخش اول «عرصه مفهومی» را با ارائه یک نمای کلی از وضعیت فعلی تئوری و تحقیق، بررسی دیدگاه‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی، و اجتماعی- اکولوژیکی و بحث در مورد مُدل‌های نظری مختلف تاب‌آوری فردی و اجتماعی ترسیم می‌کند.

کتابچه راهنمای بین‌المللی تاب‌ آوری روانی اجتماعی
کتابچه راهنمای بین‌المللی تاب‌ آوری روانی اجتماعی

«همبستگی‌های روانی اجتماعی تاب‌آوری بیشتر» در بخش دوم، از همبستگی‌های فردی و شخصیتی، عوامل اجتماعی- محیطی و شرایط زمینه‌ای و فرهنگی که منجر به رفتار تاب‌آوری می‌شوند، مورد بحث قرار می‌گیرد.

در بخش سوم، «شواهد کاربردی» به منظور ایجاد مبانی نظری در قالب چندین مطالعه موردی که از زمینه‌های مختلف استخراج شده‌اند، معرفی می‌شوند.

نمونه‌هایی از رفتارهای تاب آور، از سناریوهای پس از فاجعه گرفته تا گروه‌های عملیات ویژه، کودکان یتیم، و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز متغیر است.

در نهایت، بخش چهارم، «پیامدهای پیشنهادی و ایجاد تاب‌آوری»، مسائل مربوط به بحث رشد پس از سانحه، رفاه و سازگاری مثبت را در زمینه‌های متنوع تاب‌آوری فردی، خانوادگی، سازمانی و اجتماعی خلاصه می‌کند.

این کتابچه، یک مرور کلی از نظریه تاب آوری، عمل و تحقیق در رشته ها و فرهنگ ها، از دیدگاه های مختلف و جمعیت های مختلف ارائه می دهد.

این کتاب، مرجع کلیدی برای روانپزشکان، روانشناسان، روان درمانگران و مددکاران اجتماعی روانپزشکی در عمل و آموزش و همچنین محققان و دانشجویان روانشناسی، جامعه شناسی، توسعه انسانی، مطالعات خانواده و مدیریت بلایا خواهد بود.

کتابچه راهنمای بین‌المللی تاب‌ آوری روانی اجتماعی

کتابچه راهنمای بین المللی راتلج برای تاب آوری روانی اجتماعی (کتاب های بین المللی راتلج) ویرایش اول
پایگاه خبری اختصاصی مددکارنیوز

The Routledge International Handbook of Psychosocial Resilience

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا